Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова
Викладач Поліна Іванівна Барвінська - CV PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2015 13:05

Барвінська Поліна Іванівна

Посада, вчений ступінь: професор кафедри нової та новітньої історії, доктор історичних наук

Вч. звання: доцент

1997 р. закінчила історичний факультет Одеського державного університету   ім. І.І. Мечникова

1997 - 2000 р. – аспірантка кафедри нової та новітньої історії ОНУ ім. І. І. Мечникова

2006-2009 – докторантка кафедри нової та новітньої історії ОНУ ім. І. І. Мечникова

Кандидатська дисертація

«Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр.»

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія (науковий керівник д.і.н., проф. М.Ю. Раковський)

Місце захисту

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Рік захисту

2001 р.

Докторська дисертація

«Образ Східної Європи у німецькомовному академічному середовищі у кінці ХІХ – початку ХХІ століття»

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія (науковий консультант д.і.н., проф. Я. Й. Грицак)

Місто захисту

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Рік захисту

2013 р.

З 2000 р. - по теперішній час асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри нової та новітньої історії ім. І.І. Мечникова

2014 р. - по теперішній час член німецько-українського комітету істориків

2014 р. - по теперішній час член вченої ради по захисту докторських дисертацій Львівського національного університету ім. Івана Франка

2014 р. - по теперішній час член Громадської ради при Державному архіві Одеської області

2008 – по теперішній час керівник одеського відділення фахового видання «Гілея».

Наукові інтереси

-  українсько-німецькі відносини,

- східноєвропейські дослідження в країнах німецькомовного простору,

- історична політика, політика пам’яті

- нова культурна історія

- історія СРСР

Навчальна діяльність (списки дисциплін, лекційні курси)

- Історія СРСР (загальний курс)

- Нова культурна історія (загальний курс)

- Історіографія (загальний курс)

- Політичні системи зарубіжних країн (спецкурс)

- Історичні портрети державних та політичних діячів: Канцлери ФРН, (спецкурс, з 2012/13 н.р. спецсемінар), Жінки в історії і політиці в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. (спецсемінар)

- Східноєвропейські історичні дослідження в німецькомовних країнах у 20 ст.

- Історики і політика (спецкурс)

- Радянсько-німецькі відносини в 1917-1991 рр. (спецкурс)

- Історія СРСР в документах особового походження (науковий студентський семінар)

Участь в міжнародних проектах

- Німецько-український семінар “Інтернаціональні впливи — національні традиції: українська і німецька історичні науки в 20 столітті” - 2002-2004 рр. (Volkswagen Stiftung, ФРН)

- Регіональний семінар “Переосмислюючи соціальний час і простір: національна, регіональна і локальна парадигми у викладанні про Східну і Центральну Європу” - 2006-2008 рр. (Open Society Institute, Central European University, Угорщина)

- Міжнародний проект (Ре)Інтеграція України в Європу (Fond der Wissenschaftlichen Forschungen, Австрія) — 2007-2008 рр.

- Міжнародний семінар «Нова культурна історія Центральної і Східної Європи. Критичні питання та переоцінки» - 2011-2013 рр. (Open Society Institute, Central European University, Угорщина)

- Проект історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова та історичного семінару Гамбурзького університету «Репрезентації та функціоналізація історії в Україні та Німеччині. Пам’ять і пам’ятникові культури в демократичному суспільстві» - курівник проекту з української сторони. (ДААД, ФРН, 2013 р.).

Міжнародні стипендії

2003

Стипендіатка ДААД (ФРН) для науково-дослідної роботи у ФРН. Приймаючі сторони: Інститут історії та культури німців Північно-Східної Європи, консультант др.  Альфред Айсфельд, Гамбурзький університет, консультант проф. Франк Гольчевські

2010

Стипендіатка фонду Герди Хенкель (ФРН) для науково-дослідної роботи в Австрії. Приймаюча сторона: Інститут східноєвропейської історії Віденського університету, консультант проф. Андреас Каппелер. (2010 р.)

2013

Стипендіатка ДААД (ФРН) для науково-дослідної роботи та стажування в ФРН. Приймаюча сторона: історичний семінар Гамбурзького університету (2013 р.)

Основні публікації  з 2000 р.

Монографії

2012

Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ – початку ХХІ століття  / П. І. Барвінська : монографія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2012. – 450 с.

Колективні монографії

2000 

Історія Одеського університету (авторство у другому розділі). – Одеса, 2000.

Методичні посібники, рекомендації

2004

Методичні рекомендації зі спецкурсу „Радянсько-німецькі відносини 1917 – перша пол. 1941 р.” Для студентів історичного факультету зі спеціальності 07 00 02 – всесвітня історія / П. І. Барвінська. –  Одеса, 2004 -26 с.

2006

Методичні рекомендації, тематика та план практичних занять з курсу «Історія СРСР 1917-1991 рр.» для студентів історичного факультету / П. І. Барвінська. – Одесса, 2006. – 26 с.

2007

Програма та методичні рекомендації зі спецкурсу “Історичні портрети”: Канцлери Федеративної Республіки Німеччини / П. І. Барвінська. – Одеса, 2007. – 21 с.

Статті

2000

Історичні документи – шлях до пізнання істини. // Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури / П. І. Барвінська. – 2000. –№ 1. - С. 48-51.

Українсько-німецькі економічні відносини навесні 1918 р.: характер та проблеми / П. І. Барвінська // Записки історичного факультету. – Вип.10. – Одеса, 2000. - С. 265-272.

Українсько-німецькі відносини на початковому етапі австро-німецької окупації (лютий-березень 1918 р.) / П. І. Барвінська // Київська старовина. – 2000. -№ 2. –С. 157-161.

З історії українсько-німецьких економічних відносин за доби Української Держави (1918 р.) / П. І. Барвінська. // Наукові праці Миколаївської філії Національного університету „Києво-Могилянська Академія”. – Т. УІІІ. – М., 2000. – С. 93-98.

Становище німців-колоністів півдня України в контексті українсько-німецьких відносин (1917-1918 рр.) / П. І. Барвінська. // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 2. – Одесса, 2000.- С.80-87.

2001 

Крах австро-німецької окупації: сучасний стан дослідження проблеми / П. І. Барвінська. // Записки історичного факультету. – Вип. 11. – Одеса, 2001. - С. 57-64.

До питання українсько-німецьких дипломатичних зв’язків в 1918 р. / П. І. Барвінська. // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2001. – С. 157-169.

Из истории застройки Афонских подворий в Одессе / П. И. Барвинская. // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 3. – Одесса, 2001.- С.78-81.

Українсько-німецькі відносини та проблеми обміну військовополоненими (1917-1922 рр.) / П. І. Барвінська. // Записки історичного факультету. – Вип. 12. – Одеса, 2001. – С. 329-337.

2002

З історії українсько-німецьких культурних зв’язків в 1917-1922 рр. / П. І. Барвінська // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2002. – С. 272-278.

Німці-колоністи в 1917-1918 рр. / П. І. Барвінська. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 12.- Ізмаїл, 2002. – С. 4-6.

2003

Одеські видання Інституту німецьких та східноєвропейських досліджень (Геттінген, Німеччина) / П. І. Барвінська // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 5. – Одесса, 2003.- С. 97-100.

Публікації та видання Державного архіву Одеської області. 1985-2005 рр. / П. І. Барвінська. // Архіви Одещини 1920-2005 роки. – Одеса, 2006.- C. 165-177.

2007

Острів фемінізму в Одесі: матеріали ДАОО про відкриття одеського відділення “Товариства рівноправності польських жінок” / П. І. Барвінська // Поляки на Півдні України.ХYIII-ХХ. – Ольштин-Ополє-Вроцлав-Одеса, 2007. – С. 65-68.

 Проблемы взаимоотношений немцев-колонистов с представителями других национальностей, государственными структурами Российской империи и Советского Союза:  взгляд немецкой историографии П. І. Барвінська // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2007. – С. 310-317.

2008

Школа і друзі в житті дітей з польської родини в Одесі на початку ХХ ст.: на прикладі листів та шкільних зошитів Марії Обух-Вощатинської / П. І. Барвінська  // Pamietnik Kijowski, tom IX: Polska rodzina na Wschodzie, red.H. Stronski, Tarnopol, 2008. - S. 215-218.

Східноєвропейські історичні дослідження у Федеративній Республіці Німеччині: рецепції радянської історіографії 50-60- рр. / П. І. Барвінська // Науковий світ. № 18 – Одеса, 2008. – С. 160-168.

Міжетнічні взаємини та мультикультуральність Північного Причорномор’я: візії німецьких дослідників / П. І. Барвінська // Причорноморський регіон у контексті європейської політики. – Одеса, Ополє, Вроцлав, 2008. – С.475-480.

Новий початок після 1945 року: з історії інституалізації східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині у другій половині 40 -х—50 -і роки ХХ ст. / П. І. Барвінська // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2008. – С. 176-184.

Східноєвропейські історичні дослідження у Федеративній Республіці Німеччині у висвітленні радянської історіографії у 70-80-і роки ХХ ст. / П. І. Барвінська // Науковий вісник. № 20 (76) – Одеса, 2008. – С. 136-143.

Ватрослав Ягіч й становлення східноєвропейських історичних досліджень у Віденському університеті. // Записки історичного факультету. – Вип. 19 – Одеса, 2008. – С.278-285.

Утвердження східноєвропейської історії та її професіоналізація в університетах Федеративної Республіки Німеччини у 60-і роки ХХ ст. / П. І. Барвінська // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. - № 3-4 (39-40). - Донецьк: ДНУ, 2008. - С. 223-229.

2009

Політика «Дранг нах Остен» й організація східноєвропейських історичних досліджень у Німецькій імперії на початку ХХ ст. / П. І. Барвінська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Т.104. Вип. 91. Історичні науки. - Миколаїв, 2009. - С. 170-174.

Денацифікація та формування концепції східноєвропейських історичних досліджень в радянській зоні окупації Німеччини (1945-1949 рр) / П. І. Барвінська // Гілея. Вип. 22. - Київ, 2009. - С. 159-165.

Історик та політика: з життя та діяльності Ганса Уберсбергера / П. І. Барвінська // Інтелегенція і влада. Серія: Історія. - Вип. 16. - Одеса, 2009. - С. 170-178.

Відношення нацистської Німеччини до східноєвропейських історичних студій у 1933-1935 рр. / П. І. Барвінська // Гілея. Вип. 26. - Київ, 2009. - С. 108-115.

Східноєвропейські історичні дослідження у Федеративній Республіці Німеччині у 70-і роки ХХ ст. / П. І. Барвінська // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Вип. 4.- Київ, 2009. - С. 177-182.

Східноєвропейська історія в університетах Федеративної Республіки Німеччини у 80-і роки ХХ ст. / П. І. Барвінська // Науковий вісник- № 17 (95). - Одеса, 2009. - С. 179-191.

Утвердження нової концепції східноєвропейської історії в Австрії після Другої світової війни / П. І. Барвінська // Гілея. - Вип. 27. - Київ, 2009. - С. 21-27.

Створення історичного образу Східної Європи в науково-освітньому середовищі Австрії у міжвоєнний період / П. І. Барвінська // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 3. – С.10-13.

З історії заснування семінару східноєвропейської історії у Віденському університеті / П. І. Барвінська // Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 12. - Харків, 2009. - С. 76-83.

Формування образу Східної Європи в працях істориків Веймарської республіки / П. І. Барвінська // Історична панорама. - Вип. 16. - Чернівці, 2009. - С. 136-149.

Східноєвропейські історичні дослідження у Німецькій Демократичній Республіці в 50-60-і рр. ХХ ст. / П. І. Барвінська // Науковий вісник. - №20. - Одеса, 2009. - С. 195-204.

Східна політика Німецької імперії й організація східноєвропейських історичних досліджень на рубежі 19-20 ст. / П. І. Барвінська //Питання німецької історії. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 181-188.

Діяльність Ріхарда Георга Плашки на посаді генерального секретаря та президента Австрійського інституту Східної та Південно-Східної Європи / П. І. Барвінська // Гілея. - Вип. 28. - Київ, 2009. - С. 95-101.

Історія Східної Європи з перспективи німецької Швейцарії / П. І. Барвінська //  Записки історичного факультету. – Вип. 20 – Одеса, 2009. –  С. 196-213.

2010

До питання організації східноєвропейських історичних досліджень у Третьому рейсі (1935-1945 рр.) / П. І. Барвінська // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. - № 2 (42). - Донецьк: ДНУ, 2010. - С. 274-280.

Німецькомовні видання кінця ХІХ - початку ХХ ст. про історію Східної Європи у фондах наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / П. І. Барвінська // Вiсник Одеського нацiонального унiверситету – Том 15, Вип.21: Сер. "Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство." – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 31-43.

2012

Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному середовищі німецькомовних країн в останній третині ХХ ст. у баченні німецькомовних істориків / П. І. Барвінська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14

«Нова східна політика» Віллі Брандта та питання зміни образу Східної Європи в східноєвропейських історичних дослідженнях ФРН / П. І. Барвінська // Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Київ, 2012. - С. 196-205.

Исследования Русской правды и история Киевской Руси в немецкоязычном академическом сообществе в начале ХХ в. / П. И. Барвінская // Шабанова Анна Михайловна (1933-2006) : к 80-летию со дня рождения. – Одесса, 2012 – С. 65-73.

2014

Михайло Грушевський і становлення східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі Історія Східної Європи з перспективи німецької Швейцарії / П. І. Барвінська // Українознавчий альманах. – Випуск 17 –К., 2014. - С. 253-256

Матеріали конференцій, конгресів, тези

2001

Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини в 1918 р. (на матеріалах ДАОО) // Архів, Документ. Історія. Матеріали 1 Міжнародної наукової конференції, Одеса, 18-19 вересня, 2001 р. – Одеса, 2001. – С. 204-206.

З історії українсько-німецьких відносин в 1919 р. / П. І. Барвінська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Луганськ, 8-9 лютого 2001 р. – Луганськ: СНУ, 2001. - С. 115-118.

2003 

Українсько-німецькі відносини 1917-1922 рр. у висвітленні істориків української діаспори / П. І. Барвінська  // Українознавчі діалоги у наукових дослідженнях та практичній діяльності. До 5-річчя відкриття канадсько-українського бібліотечного центру. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Одеса, 8-9 жовтня 2002 р., Одеса, 2003 –С. 26-27.

2005

Діяльність посольства УНР у Німеччині в контексті української державності (1919-1922 рр.) / П. І. Барвінська  // V Міжнародний конгрес україністів, Ч. 3. – Історія. – Чернівці, 2005. - С. 66-70.

2007

Работы Сергея Шелухина как источник о жизни и быте немцев колонистов Новороссии и их взаимоотношениях представителями других национальностей / П. И. Барвінская // История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в ХІХ-ХХ вв. Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию переселения немцев в Крым 6-10 иня 2004 г. – Симферополь, 2007. - С. 16-24.

2008

Дослідження України в Німеччині та Австрії на рубежі ХХ-ХХІ ст. / П. І. Барвінська  // VII Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей. Історія / гол. ред. Г. Скрипник ; НАНУ; ІМФЕ ім.. Рильського – Київ, 2008  – С. 9-17

2009

Теодор Шіман — перший директор семінару східноєвропейської історії Берлінського університету / П. І. Барвінська // Ольвійський форум- 2009: Стратегії України в геополітичному просторі. Тези. Т. 3.- Миколаїв, 2009. - С. 27-28.

2010

Формирование новых подходов к восточноевропейским историческим исследованиям на территории Германии после Второй мировой войны (1945-1949 гг.) / П. І. Барвінська // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы I (Первой) Международной конференции, 2-3 декабря 2010 г. – Витебск, 2010. – С.  126-127.

Історія Чехії в інтерпретаціях істориків ФРН / П. І. Барвінська // Чеська родина. Гусівські читання – 2010: Матеріали науково-практичної конференції  (20 жовтня 2010, Одеса) – Одеса : Друк Південь, 2010 – С. 19-30.

2011

Концепция Восточной Европы и славянский мир в интерпретации историков немецкоязычного пространства: начало ХХ века / П. І. Барвінська // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы. Материалы VII Международной научной конференции, Гомель, 26-27 мая 2011 г. – Ч. I – Гомель, 2011. – С. 85-87.

Жінки в історичній науці німецькомовного простору в 30-60-і роки ХХ століття: Хедвіга Фляйшхакер / П. І. Барвінська // Матеріали П’ятої міжнародної конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”, 3-5 листопада 2011 р., м. Київ : Університетське видавництво "Пульсари", 2011- С. 300-306.

Рецензії

2011

Барвинская П. И. [Рецензия] [Текст] / П. И. Барвинская // Ab Imperio. – 2011. – № 1. – С. 373-382. – Рец. на кн.: Imperienvergleich : Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive : Festschrift für Andreas Kappeler / hrsg von G. Hausmann, A. Rustemeyer. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. – VII, 542 S. – (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; Bd. 75).

Участь в конференціях, конгресах

2001

Архів, Документ. Історія. Матеріали 1 Міжнародної наукової конференції, Одеса, 18-19 вересня, 2001 р.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Луганськ, 8-9 лютого 2001 р. – Луганськ: СНУ, 2001. - С. 115-118.

1 Міжнародна наукова конференція „Українська діаспора і становлення України як суверенної держави: взаємодія організацій української діаспори з органами влади.” До 10-річчя незалежності України. – Одеса, 22-23 серпня 2001 р.

2002

Міжнародна наукова конференція „Українознавчі діалоги у наукових дослідженнях та практичній діяльності.” До 5-річчя відкриття канадсько-українського бібліотечного центру. Одеса, 8-9 жовтня 2002 р. .

І українсько-німецький семінар для молодих істориків „Соціальна історія в Україні та Німеччині в ХХ ст.” – Київ, 18-19 квітня 2002 р.

V Міжнародний конгрес україністів. – Чернівці, 25-28 серпня 2002 р.

ІІ українсько-німецький семінар для молодих істориків „Історична наука як засіб політичної легітимації в Україні та Німеччині в ХХ ст.. ” – Київ, 8-9 листопада 2002 р.

2003

Международная научно-практическая конференция «Геополитическое и полиэтническое своеобразие южного региона Украины – Одесщины и проблемы сохранения историко-культурного наследия». – Одесса, 19-19 апреля 2003 р. – керівник секції. 

Международная научная конференция «История немцев Причерноморья и украинско-немецкие культурные связи». – Одесса, 4-6 жовтня 2003 р. – член робочої групи, подяка ректора.

ІV українсько-німецький семінар для молодих істориків „Європейська регіональна історія в ХХ ст.. ” – Київ, 21-22 листопада 2003 р.

2004

Международная научная конференция «История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в ХІХ –ХХ вв.»  - Судак, 6-10 июня 2004 г.

2005

Міжнародна конференція, присвячена 60-річчю Bеликої Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні „Велич подвигу народного”. – Одеса, 8 квітня 2005 р.

VІ Міжнародний конгрес україністів. - Донецьк,  28 червня- 1 липня 2005 р.

2006

ІV Всеукраїнська  наукова конференція «Інтелегенція і влада» ( Одеса, 20-21 березня 2006 р.).

Міжнародний науковий семінар “Конструювання соціального простору: регіон, нація, імперія” ( Львів - Славське, 2 –22 липня 2006 р.)

Міжнародна наукова конференція “Поляки на Півдні України.ХYIII-ХХст.” (Одеса, 20-23 вересня 2006 р.) – член робочої групи. 

2007

Міжнародний семінар “Міський простір: проблеми для дослідника” (Львів, 4-7 лютого 2007 року).

Міжнародна наукова конференція “Польська родина на Сході: історія і сучасність” ( Мрангово (Польща), 20-22 червня 2007 р.)

І Міжнародний конгрес зарубіжних дослідників історії Польщі (Краків, 27 червня-1 липня 2007 р.)

Міжнародний семінар “Пам’ять, історія, сьогодення” (Славське, 2-20 липня 2007 р.)

Міжнародна наукова конференція “Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах ХІХ-ХХ вв.» (Дніпропетровск, 24-27 вересня 2007 р.).

2008

VІІ Міжнародний конгрес україністів. (Київ, 25-28 червня, 2008 р.).

Міжнародний семінар "Teaching Difficult Subjects": Places, Microstructures and Experiences of Resistance (Львів-Славське, 09-25 липня, 2008 р. )

Міжнародна наукова конференція «Причорноморський регіон у контексті європейської політики.» (Одеса, 4-6 вересня, 2008 р.)

Международные научные чтения, посвященные 130-летию со дня рождения первого ректора Белорусского государственного университета, выдающегося ученого-слависта, академика В. И. Пичеты. (Минск, 28–29 октября 2008 г.)

2009

Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум- 2009: Стратегії України в геополітичному просторі». (Ялта, 11-14 червня 2009 р.)

Науково-практична конференція «Інтеграційні процеси країн Чорноморсько-Балтійського регіону». (Миколаїв, 17-18 вересня 2009 р.)

Международная научная конференция «Трансформационные процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже веков: двадцатилетний (1989-2009 гг.) исторический опыт».(Москва, Институт славяноведения РАН, 16-17 ноября 2009 г. )

Міжнародна конференція “Україна-Польща-Європа: до інтеграції освітніх систем”. (Варшава, 30 листопада - 5 грудня 2009 р.).

2010

I (Первая) Международной конференции Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин), Витебск, 2-3 декабря 2010 г.

2011

Круглий стіл науковців та вчителів історії України «Історія заради порозуміння» (м. Львів. 14-15 січня 2011 р.)

VII Международная научная конференция «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы», Гомель, 26-27 мая 2011 г.

Міжнародний науковий семінар "Нова культурна історія Центральної і Східної Європи. Критичні питання і переоцінки",  смт. Славське Львівської області. 10-23 липня 2011 р.

Міжнародна конференція «Росія як частина Європи», Москва, 19-20 вересня 2011 р.

Семінар Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» за матеріалами посібника «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна», Одеса, 6 -8 жовтня 2011 р.

 Круглий стіл "Історичний досвід Центрально-Східної Європи у роки Другої світової війни: спільне і специфіка", Київ 21-22 жовтня 2011 р.

П’ята міжнародна конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”, м. Київ, 3-5 листопада 2011 р.

66 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, листопад 2011 р.

2012

Міжнародний науковий семінар «Нова культурна історія Центральної і Східної Європи. Критичні питання та переоцінки. – Київ, 16-22 січня 2012 р.

Міжнародний науковий семінар «Нова культурна історія Центральної і Східної Європи. Критичні питання та переоцінки. – Львів-Славське, 15-29 липня 2012 р.

Всеукраїнський круглий стіл «Усна історія в Україні: сучасність та перспективи». –  Київ, 21 травня 2012 р. (Київський національний університет ім.. Т. Шевченка)

 Всеукраїнського круглий стіл «Національна пам'ять в Україні: виклики ХХІ століття». – Київ, Український інститут національної пам’яті, 14 листопада 2012 р.

67 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Одеса, 29 листопада 2012 р.

Треті наукові читання імені академіка Я.Д.Ісаєвича. Львів, 7-8 березня 2013 р.

2013 

Треті наукові читання імені академіка Я.Д.Ісаєвича, Львів,  7-8 березня 2013 р.

68 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Одеса, листопада 2013 р.

2014

Міжнародна конференція "Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках історії" Київ 25-26 червня 2014

Міжнародна подіумна  дискусія «Перша світова війна та її проекції на сьогодення» - Одеса, 26 вересня 2014 р.

Міжнародна конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства» - Київ, 23 жовтня 2014

69 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Одеса, листопад 2014 р.

Дискусія «Україна в епіцентрі світових воєн» - Київ, 26 листопада 2014 р.

Обновлено 20.03.2015 13:32