Викладач Ковальська Марина Сергіївна - Цивілізаційний підхід Печать
Автор: Administrator   
20.03.2015 14:35

Контрольні питання до заліку з с/к «Цивілізаційний підхід до історії»

 1. Поняття "цивілізація". Культурно-історичні школи цивілізаційних досліджень.
 2. М. Данілевський та його книга “Росія і Європа”.
 3. Концептуальні засади теорії культурно-історичних типів М. Данілевського.
 4. О. Шпенглер та його книга “Занепад Європи”.
 5. Теорії локальних цивілізацій О. Шпенглера.
 6. А. Тойнбі та його теорія цивілізацій.
 7. А. Тойнбі та його книга “Цивілізації перед судом історії”.
 8. Праця С. Хантінгтона “Зіткнення цивілізацій?”.
 9. Основи і структура цивілізаційного устрою суспільства за Ш. Ейзенштадтом.
 10. Сутність концепції “осьового часу” К. Ясперса
 11. Соціокультурні основи Далекосхідної цивілізації.
 12. Соціокультурні основи індусо-буддійської цивілізації.
 13. Соціокультурні основи ісламської цивілізації.
 14. Соціокультурні основи  західного шляху цивілізаційного розвитку.
 15. Концепції симбіозу, конфлікту і синтезу культур Заходу і Сходу Б. С. Єрасова.
 16. Ю. В. Павленко та його цивілізаційні моделі сучасності. Соціокультурний розвиток людства.
 17. Тенденції розвитку між цивілізаційної взаємодії в контексті глобалізації.
 18. Тенденції взаємодії цивілізацій в: демографо-екологічному; технологічному; економічному; геополітичному; соціокультурному зрізах.