Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова
Викладач Поспєлов Андрій Сергійович - Новітня історія Другий період PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2015 18:38

«Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки» (другий період)

 

Екзаменаційні питання

 1. Періодизація новітньої історії. Характеристика основних етапів другого періоду.
 2. ООН – роль та значення у післявоєнних міжнародних відносинах.
 3. “Холодна війна”: причини, характер, періодизація.
 4. Німеччина у 1945-1949 рр. Створення ФРН та НДР.
 5. “Нова східна політика” ФРН. Діяльність В. Бранта.
 6. США у перші повоєнні роки. Внутрішня та зовнішня політика адміністрації Г.Трумена.
 7. Соціально-економічний й політичний розвиток НДР у 1949-1989 рр.
 8. Воєнно-політичні підсумки Другої світової війни й розташування сил на міжнародній арені.
 9. США у 1950-х рр. Внутрішня та зовнішня політика адміністрації Д.Ейзенхауера.
 10. Внутрішня й зовнішня політика ФРН у 1949-1969 рр. Діяльність К. Аденауера.
 11. США при адміністрації У.Клінтона. Успіхи та невдачі внутришніх реформ та зовнішньої політики.
 12. США при адміністраціях Дж.Буша-молодшого та Б. Обами: основні напрями внутришньої та зовнішньої політики.
 13. Франції наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Внутрішня та зовнішня політика президентів Жака Ширака та Ніколя Сарказі.
 14. США при адміністраціях Р.Рейгана та Дж.Буша (старшого). Загальна характеристика зовнішньої політики.
 15. Ідеологія та культура країн Західної Європи та Північної Америки після Другої світової війни: основні тенденції.
 16. Внутрішня і зовнішня політика Франції за часів президентства Франсуа Міттерана у 1981-1995 рр.
 17. Вибори 1960 р. в США. Внутрішня та зовнішня політика адміністрації Кеннеді-Джонсона.
 18. Країни Західної Європи на сучасному етапі розвитку. Проблеми європейської інтеграції.
 19. Соціально-політична криза 1958 р. у Франції. Виникнення П’ятої Республіки.  
 20. Соціально-економічний розвиток та зовнішня політика ФРН за часів канцлера Гельмута Коля.
 21.  Лейбористські уряди Великобританії після Другої світової війни та їх внутрішня й зовнішня політика.
 22. Криза політики “холодної війни” наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр. та її наслідки.
 23. Італія в 1970-1980-ті рр. Соціально-політичний розвиток країни.
 24. Сутність політики “Розрядки” в міжнародних відносинах та її результати.
 25. Політична криза травня-червня 1968 р. у Франції. Відставка Ш. Де Голля. 
 26. Італія наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. Політика уряду Сільвео Берлусконі.
 27.  Масові рухи соціального протесту в США у 1960-х рр.
 28. Фашистські режими в Іспанії, Португалії та Греції після Другої світової війни: загальна характеристика.
 29. Соціально-економічні кризи першої половини 1950-х рр. у Східній Європі: причини та уроки.
 30. Великобританія за часів консервативних урядів М. Тетчер та Дж. Мейджора.
 31. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку країн Східної Європи у 1960-1980-х рр.
 32. Геополітичні зміни в світі наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. та загальні проблеми міжнародних відносин на межі ХХ і ХХІ ст.
 33. Внутрішня та зовнішня політика уряду Шарля де Голля у Франції (1958-1968 рр.).
 34. Радянсько-американські зустрічі на вищому рівні у другій половині 1980-х рр. та їх міжнародне значення.
 35. Економічний та політичний стан Франції у перші повоєнні роки. Четверта республіка у Франції.
 36. Політичний та соціально-економічний розвиток об’єднаної Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Проблема “осі” та “весі”.
 37. Внутрішньополітичне положення і зовнішня політика США наприкінці 1960-х у 1970-х рр. Діяльність адміністрації Р. Ніксона.
 38. Велика Британія на сучасному етапі розвитку. Зовнішня та внутрішня політика лейбористського уряду Т.Блера та коаліційного Д.Камерона.
 39. Крах колоніальної системи після Другої світової війни: причини і наслідки.
 40. США за часів президентства Дж.Форда та Дж.Картера. Головні напрями зовнішньої та внутрішньої політики.
 41. Повоєнне мирне врегулювання в Європі та на Далекому Сході.
 42. Падіння фашистських режимів в Португалії та Іспанії в середині 1970-х рр.: загальне та особисте.
 43. Країни Східної Європи у післявоєнні роки. Становлення строю народної демократії (1945-1948 рр.) та перехід до форсованої індустріалізації.
 44. Внутришня політика адміністрації президента США Р.Рейгана. “Рейганоміка”.
 45. План Маршала”: економічні, соціально-політичні й міжнародні аспекти.
 46. Соціально-політична та економічна криза в країнах Східної Європи наприкінці 1980-х рр. “Оксамитові революції”.
 47. Економічний та політичний стан Англії після Другої світової війни (1945-1952 рр.).
 48. Німецьке питання після Другої світової війни та процес об’єднання Німеччини наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.
 49. Європейський Союз: історія створення та основні механізми функціонування.
 50. Італія в другій половині 1940-х на початку 1970-х рр. Політичний та соціально-економічний розвиток країни.
 51. Соціально-політичне і економічне положення західноєвропейських країн у перші післявоєнні роки.
 52. Доктрина Трумена” та “Доктрина гнучкого реагування”: воєнно-політичні і стратегічні цілі.
 53. Соціально-економічна криза країн Заходу на початку ХХІ ст.: причини та особливості по країнах.
 54. Європейський Союз на початку ХХІ ст. Антикризові заходи Німеччини (А.Меркель).

 

Тематика практичних занять

Тема 1. Організація Об'єднаних Націй та її роль у світі після Другої світової війни. (2 години)

 

 1. Історія створення ООН та її структура;
 2. Діяльність ООН по підтриманню мира після 1945 р.;
 3. Проблема реформування ООН.

 

Джерела:

 1. Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбантон-Оксе 21 августа-28 сентября 1944 г. Сборник документов. – М., 1978.
 2. Конференция Объединённых наций в Сан-Франциско (25 апреля-26 июня 1945 г.): Сборник документов. – М., 1980.
 3. Куэльяр Х. ООН сегодня и завтра. – М., 1988.
 4. ООН. Сборник документов. – М., 1956.
 5. Література:
 6. Александрова Э.С. ООН. – М., 1978.
 7. Бобров Р. ООН. – Л., 1960.
 8. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К., 1995.
 9. Димитров Б. ООН – 20 лет. – М., 1965.
 10. Исраэлян И.Л.ООН и разоружение. – М., 1981.
 11. Красильщикова С.А. ООН и национально-освободительное движение. – М., 1964.
 12. Крылов С.Б. История создания Организации Объединённых наций. – М., 1960.
 13. Организация Объединённых наций: основные факты. – М., 2000.
 14. Основные сведения об ООН. – М., 1995.
 15. Яновский М.В. Генеральная Ассамблея ООН. – Кишинёв, 1980.

 

Тема 2. США у 1960-1980-х рр. (6 годин)

 1. Внутришня політика адміністрації Дж.Кеннеді;
 2. Зовнішня політика адміністрації Дж.Кеннеді. “Стратегія гнучкого реагування”;
 3. Зовнішня політика адміністрації Л.Джонсона. Війна у Індокитаї;
 4. Внутришня політика адміністрації Л.Джонсона. Феномен американських рухів масового протесту 1960-х – початку 1970-х рр.; 

 

 • Зовнішня та внутришня політика адміністрації Р.Ніксона;
 • Внутришня та зовнішня політика адміністрації Дж.Картера;
 • Зовнішня політика адміністрацій Р.Рейгана – Дж.Буша;
 • “Рейганоміка” та її роль у внутришньому розвитку США у 1980-х рр.

 

Література:

 

 1. Американские президенты: 41 политический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов на Дону, 1997.
 2. Гантман В.И., Микоян С.А. США: внешняя политика и выборы 1960 года. – М., 1960.
 3. Громыко А.А. Внешняя политика США: уроки и действительность. 60-70-е годы. – М., 1978.
 4. Иванян Є.А. Белій дом: президенті и политика. – М., 1979.
 5. Козенко Б.Д., Севастьянов Г.Н. История США. – Самара, 1994.
 6. Лан В.И. США в военные и послевоенные годы (1940-1960). – М., 1978.
 7. Мороз В. Удаване й справжнє обличча «великого суспільства» Джонсона // Коммуніст. – 1967. - № 6.
 8. Сивачов Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США 1917-1972. – М., 1972.
 9. Струа Меллор. 36 портрет (о Л.Джонсоне) // Октябрь. – 1969. - № 5.США: обострение социальных противоречий и массовые демократические движения. – М., 1980.
 10. США: проблемы внутренней политики /Под. Ред. В.С. Зорина. – М., 1971.
 11. США: студенты и политика. Американское студенчество в демократической борьбе в 60-70-е гг. – М., 1974.

 

Тема 3. Європейський союз та євроінтеграція. (4 години)

1. Ідея євроінтеграції. План Шумана;

2. Перший етап діяльності ЄС 1957-1995 рр.;

3. Маастріхт, Шинген та розширення ЄС у 1995-2007 рр.;

4. Інститути ЄС;

5. Проблема подальшої євроінтеграції та місце України в ній.

Література:

 

 1. Богословская О.В., Наумова Н.А. Де Голль и проблемы создания  политического союза в Европе // Вестник МГУ. – 2000. - № 6.
 2. Вхождение в ЕС: опыт для Украины. – К., 2005.
 3. Рубинский Ю. Западноевропейская интеграция на новом этапе: институционный аспект // Мировая экономика и международные отношения. -1987. - № 12.
 4. Шпагин С.А. Политика лейбористского кабинета Г.Вильсона в вопросе взаимоотношений Великобритании с ЕЭС (1964-1970) // Очерки политической истории Великобритании. – Ростов на Дону, 1992.

 

Тема 4. Велика Британія у 1945-1979 рр. (2 години)

1. Політика лейбористських урядів Великобританії після 1945 р.;

2. Політика британських консервативних урядів після Другої світової війни і до доби М.Тетчер;

3. Причини, хід та наслідки розвалу Британської колоніальної імперії.

Література:

 

 1. Горбик В.А. Правящий класс и рабочее движение в Англии. – М., 1968.
 2. Жигалов И.И. Современная история Великобритании (1945-1975). – М., 1978.
 3. Красильников А.Н. Внешняя политика Англии и лейбористская партия. – М., 1968.
 4. Лебедев А.А. Очерки британской внешней политики (60-80-е годы). – М., 1988.
 5. Очерки политической истории Великобритании. – Ростов на Дону, 1992.
 6. Сванадзе Л.Н. Великобритания: консерваторы и проблемы послевоенного развития. 1945-1955. – М., 1984.
 7. Трухановский В.Г. Внешняя политика Великобритании после Второй мировой войны. – М., 1957.
 8. Худолей К.К. Великобритания: народ и внутриполитическая борьба (1970-1974). – Л., 1984.

 

Тема 5. Франція у 1945-1981 рр. (4 години)

 1. Виникнення Четвертої республіки у Франції та політика її урядів;
 2. Політична криза 1958 р. і виникнення П’ятої республіки у Франції;
 3. Внутрішня політика Шарля де Голля;
 4. Зовнішня політика Шарля де Голля та його приємників;
 5. Політична криза травня –червня 1968 р. та її оцінка в історіографії.
 6. Внутришня політика урядів Жоржа Пампіду та Валері Жискар д’Естена.

Джерела:

 

 1. Голль Шарль де. Мемуары надежд. – М., 2000.
 2. Дойл Клэр. Месяц Революции. – М., 1995.
 3. Дюкло Жак. Мемуары. – М., 1985.
 4. Жискар д’Эстен В. Власть и жизнь. – М., 1990.
 5. Конституция (1946 г.) и законодательные акты Французской республики. – М., 1958.
 6. Французская Республика. Коституция (1958 г.) и законодательные акты. – М., 1989.

 

Література:

 

 1. Антюхина-Москвиченко В.И. Шарль де Голль и Советский Союз. – М., 1990.
 2. Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти. – М., 1980.
 3. Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции // Вопросы истории. – 2004. - № 4.
 4. Арзаканян М.Ц. Последние дни 4-й республики // Новая и новейшая история. – 1983. - № 5. – С. 125-135.
 5. Арсеньев И.М. Франция: проблемі и политика. Очерки социально-политической жизни. – М., 1978.
 6. Верт А. Франция 1940-1955 гг. – М., 1959.
 7. Ибрагимов Ж.У. Политическая концепция Шарля де Голля. – Алма-Ата, 1971.
 8. Канинская Г.Н. С.Берстайн. История голлизма // Новая и новейшая история. – 2003. - № 2, 3.
 9. Молчанов Н. Генерал де Голль. – М., 1988.
 10. Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля: идейная и социально-политическая єволюция 1969-1981. – М., 1986.
 11. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. – М., 1989.
 12. Сироткин В.Г. Франция в середине 1970-х годов. – М., 1976.Черкасов П.Н. Агония империи. – М., 1978.
 13. Шимов В.С. Внешняя политика и партии во Франции (1969-1981). – М., 1994.

 

Тема 6. Федеративна республіка Німеччина у 1945-1983 рр. (4 години)

 

 1. Створення ФРН;
 2. Зовнішня та внутрішня політика К.Аденауера;
 3. Нова східна політика ФРН за часів В.Бранта;
 4. “Економічне диво” ФРН.

 

Джерела:

 

 1. Конституция и законодательные акты ФРГ /Под ред Ю.П. Урьяса. – М., 1991.

 

Література:

 

 1. Демин А.А., Лавров С.Б. ФРГ сегодня. Некоторые актуальные проблемы экономики, науки и политики. – Л., 1973.
 2. Империализм ФРГ / Под ред. М.Рейнгольда. – М., 1973.
 3. Кремер И.С. ФРГ. Внутриполитическая борьба и внешняя ориентация. – М., 1977.
 4. Леволкина Л.П. ФРГ (1949-1969). – М., 1990.
 5. Монополии и государство ФРГ /Под ред. Г.П.Салюса. – М., 1962.
 6. Фёдоров В.П. ФРГ: экономика и экономическая дипломатия. – М., 1977.

 

Тема 7. Італія у повоєнний період. (2 години)

 

 1. Створення Італійської республіки;
 2. “Економічне диво” Італії;
 3. Соціально-політична криза 1970-х рр. “Червоні бригади”.
 4. Італія в 1980-ті рр.
 5. Італія в 1990-х рр. та на сучасному етапі розвитку. Політика Сільвео Берлусконі.

 

Джерела:

 

 1. Абаньяно Н. Воспоминания философа. – М., 2000.

 

Література:

 

 1. Актуальные экономические и социальные проблемы Италии. Сборник обзоров. – М., 1986.
 2. Барабанов О. Внешняя политика Италии на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. - № 10.
 3. Италия и Европа. Сборник статей. – М., 1990.
 4. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. – М., 1970.

 

Обновлено 20.03.2015 18:47