Викладач Ковальська Марина Сергіївна - Основи наукової діяльності Печать
Автор: Administrator   
28.11.2015 20:43

Контрольні питання з курсу «Основи наукової діяльності»

 1. Наукове пізнання: характерні риси.
 2. Основні параметри наукового знання.
 3. Структура наукової діяльності і її компоненти.
 4. Наука як система знання і її компоненти.
 5. Історична наука і суспільство.
 6. Основні концепції виникнення науки.
 7. Фактори розвитку науки: основні теоретичні підходи.
 8. Основні етапи розвитку історичних знань.
 9. Поняття про історичний факт та історичне джерело.
 10. Визначення теми дослідження і діапазону дослідження.
 11. Тип і цілі дослідження. Співвідношення фактичного і теоретичного матеріалу в науковому дослідженні.
 12. Проблематика історичних досліджень, поняття про “актуальні” і “пріоритетні” теми.
 13. Робота по збору матеріалу в бібліотеках, музеях та архівах.
 14. Електронні ресурси та правила їхнього бібліографічного оформлення.
 15. Запис і оформлення зібраного матеріалу.
 16. Науковий апарат в історичних дослідженнях.
 17. План і структура наукової роботи.
 18. Бібліографія та науковий апарат.
 19. Покажчики та додатки в науковому дослідженні.
 20. Визначення і формування фактуальної бази дослідження.
 21. Структура джерельної бази.
 22. Методика джерельного аналізу.
 23. Поняття про наукову критику.
 24. Отримання наукових фактів.
 25. Поняття про теоретико-методологічні основи історичного дослідження.
 26. Розподіл матеріалу по розділах, характер викладу.
 27. Лексикон історика та апробація змісту роботи.
 28. Особливості доопрацювання тексту.
 29. Значення джерелознавчого та історіографічного розділів.
 30. Правила оформлення фахової наукової статті.