Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова
Викладач Черних Ірина Дмитрівна - Історія Азії та Африки (4 курс) PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.03.2016 21:12

теми практичних занять

Заняття 1. Країни афро-азіатського регіону напередодні та в роки Першої світової війни  (2 години)

 1. Синьхайська революція 1911-1913 рр.
 2. Іранська революція 1905-1911 рр.
 3. Младотурецька революція 1908- 1909 рр.
 4. Підйом національно-визвольного руху в Індії в 1905-1908 рр.
 5.  Перша світова війна та її наслідки для країни афро-азіатського регіону. 

Заняття 2. Країни афро-азіатського регіону між двома світовими війнами. (4 години)

 1. Сунь Ятсен: ідеологія та політична практика.
 2. Революція 1925-1927 рр. та  гомінданівській режим.
 3. Кемалістська революція в 1918-1923 рр.
 4. Реформи Кемаля Ататюрка  20-30-х рр.
 5. Національно-визвольний рух на арабському сході і зародження ісламського фундаменталізму.
 6. Національно-визвольний рух в Ірані  в 20-х рр. та його   наслідки.
 7. Сутність Гандізму.
 8.  Діяльність ІНК  20 -30-х рр. ХХ в. 

Заняття 3. Країни афро-азіатського регіону напередодні та в роки Другої світової війни  (2 години)

1. Зовнішня політика Японії в передвоєнні роки.

2. Війна на Тихому океані та в Південно-Східній Азії.

3. Африка та  ІІ світова війна.

4. Історичні наслідки ІІ світової війни для колоніальних та залежних країн Азії та Африки.

Заняття 4. Країни Східної та Південної Азії в другій половині ХХ ст. (4 години).

 1. Японія в період американської окупації 1945-1952 рр.
 2. Японське «економічне диво» та його фактори.
 3. Індокитай в другій половині ХХ ст.
 4. «Культурна революція» в Китаї та її наслідки.
 5. КНР під час реформ (кін. 70-90-і рр.)
 6. «Малі дракони» (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур). Важливі аспекти модернізації.
 7. Політичний та економічний розвиток Індії ( 50 -90-х рр.).
 8.  

Заняття 5. Ісламський світ в другій половині ХХ ст. (4 години).

 1. Становлення багатопартійної системи в Туреччині.
 2. Перемога національно визвольного руху народів Магрібу.
 3. Витоки та етапи конфлікту на Близькому Сході.
 4. Іран під владою династії Пехлеві.
 5. Ісламська революція в Ірані та її наслідки.
 6. Афганістан у 70-90-і рр.
 7. Ірак у 70-90-і рр.
 8.  Пакистан у 50-90-і рр. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Підручники та навчальні посібники

Андреев А.Р., Шумов С.А. Ирак: история, народ, культура: Документальное историческое исследование. http://www.countries.ru/library/orient/iraq/book.htm

Антонова К.А. Бонград-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. -М., 1979.

Бузов В.И. История современного Востока ХХ-ХХI вв.: страны и правители.-М., 2008.

Васильєв Л.С. История Востока. В 2-х Т. - Т. 2. - М.,2001.

Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. -М., 1983.

Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. -М., 1983.

Давидсон  А.Б.  Тропическая и Южная Африка в ХХ веке: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/BLACK.HTM

Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. Очерки общей теории. - М., 1990.

История Афганистана.-М.-1982.

История Африки в Х1Х- начале ХХ в. -М., 1984.

История Востока. Т.4. Восток в новое время ( конец ХVIII -начала ХХв.): кн.2 М.-2005.

История Индии.-М.-1977.

История Ирана. М., 1977.

История Китая. -М., 1998.

История Тропической и Южной Африки. - 1918-1988.- М., 1989.

Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-1999рр.). - Курс лекцій.-Львів., 2000.

Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М., 1999.

Новейшая история арабских стран Африки ( 1917-1987).-М.: Нука.1990.

Новейшая история арабских стран Африки. -М.,1990.

Новейшая история Кампучии.М.-1989.

Новейшая история Китая. -М., 1972.

Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учеб. для студ. Высш. Учеб. заведений: В  трех частях.-М., 2001.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. - К., 1999.

Сергійчик І.М. Новітня історія країн Азії та Африки(1918-кінець ХХст).- Суми, 2002.

Синха Н.К., БенарджиА.Ч. История Индии. -М., 1954.

Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918-2000).- М., 2004.

Урсу Д.П. Историография истории Африки.- М.,1990. 

2. Основна (опорна)

До всього курсу:

Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М., 1996, с. 139-169, 184-206.

Альбедиль М.Ф Зеркало традиции: Человек в духовных традициях Востока.-СПб.-2003.

Апартеид. Правда о расизме в Южной Африке. Пер. с англ. - М., 1975.

Африка: Особенности политической культуры. - М., 1999.

Афро-азиатский мир: проблемы цивилизационного анализа. Вып.2.-М.2004.

Афро-азиатский мир: проблемы цивилизационного анализа.Вып.1.-М.,2004.

Афро-азиатский мир: региональные исторические системы и капитализм. М.: ИНИОН РАН, 1999.

Великие мыслители Востока/ Пер. с анг. Н.Барановой и др.- М., 1999.

Воробьев В.П. Политическая и государственная система Народной   Демократической Республики Йемен. - М., 1978.

Восток-Запад-Россия.Сб.ст.-М., 2002.

Высоцкая Н.И. Общественная мысль в независимой Африке.-М.,2000.

Высоцкая Н.И. Эволюция национализма в Тропической Африке.ХХвек.-М.,2003.

Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку./переклад з англ.-Львів., 2006.

Гашев Б.Н. Государственный сектор в экономике Арабской Республики Египет (1952-1972). - М., 1978.

Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна. М.: ИНИОН, 1998.

Годс М.Р. Иран в ХХ веке. Политическая история. - М., 1994.

Джон Беллами Фостер. Имперская Америка и война (Предисловие к сборнику статей Гэрри Магдоффа "Империализм без колоний".  Монсли ревью пресс, 2003) – Лефт.ру. -http://left.ru/2003/15/foster91.html

Егорин А.З. Ливийская революция. - М., 1989.

Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность.-М., 2002.

Игнатенко А.А. Ислам и политик.- М., 2004.

Каддафи М. Зеленая книга. - М., 1989.

Каминский С.А. Институт монархии в странах Арабского Востока. - М., 1981.

Капитонов К.А. Ближний Восток в лицах. - М., 1998.

Китай газета «Жэньминь жибао» он-лай: http://russian.people.com.cn/31521/index.html

Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие цивилизаций. М., 1993.

Комар В.И. Северная Африка: национальные модели политической культуры. М., 1997.

Корнеев М.Я. Метафизика, эстетика и компаративистика Леопольда Седара Сенгора http://anthropology.ru/ru/texts/korneev/misl11_19.html

Левин З.И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный период.М.-1999.

Льюис Б. Что не так? Путь Запада и Ближнего Востока: прогресс и традиционализм.-М., 2003.

Малашенко А.В. В поисках альтернативы: арабские концепции путей развития. - М., 1991, 208 с.804.

Мельянцев В.А. Информационная революция, глобализация и парадоксы современного экономического роста в развитых и развивающихся странах. - М., 2000.

Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире: (Очерки исламской цивилизации). - М., 1991, 189, с.805.

Многоликая глобализация /Под.ред. П.Бергера и С.Хантингтона;пер.с англ..-М., 2004.

Нации и национализм. Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. Пер. с англ. и нем. М., 2002.

Неклесса А. Перспективы глобального развития и место Африки в Новом мире //Международная экономики и   Международные Отношения. - 1995 - № 8.

Неолиберальная глобализация и догоняющее развитие.вып.8.-М.,2003.

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю.- т.2.- М., 1975.

Николаенко Е. Гуннар Мюрдаль: институциональная теория модернизации развивающихся стран.- http://www.isu.ru/hist/mimo/confer/confer1/nikolaenko.html

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. - М., 1991. -  219 с.

Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? – М., 1992.

Р.Г.Ланда. Политический ислам: предварительные итоги .- М., 2005.

Родригес А.М. Нефть и эволюция социальных структур аравийских монархий. М., 1989.

Садовская Л.М. Становление  и развитие парламентаризма в Африке.-М.,2004.

Саїд, Едвард В. Орієнталізм / Пер. з англ. В.Шовкун.-К.: «Основи», 2001.

Социальный облик Востока. М., 1999.

Средние слои городского общества в странах Востока. - М., 1975.

Столкновение цивилизаций или столкновение интересов в афро-азиатском мире?: Реф.сб.-М.,2006.

«Третий мир» и судьбы человечества. М., 1990.

Усов В.А. Формирование общего индоокеанского пространства.-М.,2003.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни/Ю.Н. Пахомов, СБ. Крымский, Ю.В. Павленко и др. Под. ред.Ю.Н. Пахомова.-К.: Наук. думка, 2002.

Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма. Запад и Восток. - М., 1998.

Эволюция традиционных обществ: Синтез традиционного и современного.- М., 1984.

Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. - М., 1999.

Экономические реформы в Азии в переходный период. М., 1996.

Энтин Л.М. Политические системы развивающихся стран. М., 1978. 

До змістового модулю 1:

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1980.

Агаев С.Л. Иранская революция 1905-1911 гг.//Народы Азии и Африки. 1975. №4.

Агаев С.Л., Пластун В.Н. Спорные вопросы социал-демократического движения в Иране 1905-1911 гг.//История и современность М., 1983.

Борох Л.Н. Традиционные утопии в восприятии Сунь Ятсена // Китайские социальные утопии. -М., 1987.

Иванов М. Иран во время 1 мировой войны//Иран. История и культура в средние века и новое время. М., 1984.

Киган, Джон. Первая мировая война. Пер. с англ. М., 2002, с. 260-290, 302-322.

Кинросс Лорд. Расцвет и упадок Османской империи.-М.,1999.

Киракосян Д. Младотурки перед судом истории. - Ереван. 1986.

Костяева А.С. Синьхайская революция и массовые движения в Китае// Восток 1993. №1.

Кузнєцов В.С. Синьхайская революция в Китае// Вопросы истории. – 2004.-  № 10.

Кулагина Л.М. Экспансия  иностранного ипериализма в Иране //Очерки новой истории Ирана.. М., 1978.

Лиддел Гарт Б.Г. Полковник Лоуренс. Пер. с англ. М., 2002.

Меликсетов А.К. Историческое значение Синьхайской революции в Китае. - Китай в новое и новейшей время. -М., 1981.

Непомнин О.Е. Кризис китайского общества начала ХХ века: Истоки и особенности. // Государство и общество в Китае. - М., 1978.

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю-М. , 1981. Т.2.

Никифоров В.Н. Первые китайские революционеры. -М., 1980.

Новая история Ирана.Хрестоматия. М., 1988.

Петросян Ю.А. Младотурецкое движение (11 половине Х1Х- начале ХХ века). -М. 1971.

Писарев А.А. Сунь Ятсен и проблема ликвидации помещичьего земледелия в Китае. // Народы Азии и Африки. 1988. -№5.

Райков А.В. Пробуждение Индии. -М.,1968.

Райков А.В.Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу 1905-1930 гг. -М., 1979.

Синьхайская революция: Сб. документов и материалов. -М., 1968.

Стабурова Е.Ю. О перспективах дальнейшего изучения истории Синьхайской революции//Новое в изучении Китая. История и историография. И., 1988.

Сунь Ятсен. Избранные произвеления. -М., 1985.

Трубецкой В.В. Роль кочевых племен в период нового времени // Очерки новой истории Ирана. М. , 1980.

Турецкая революція 1908-1909гг.// Красеый архив.-1930.- № 2 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XX/1900-1920/Tureck_revol_1908/pred.htm

Федорова И.Е. Британская политика в Иране в период революции 1905-1911//Вопросы истории. 1980. №5.

Чапкевич Е.Н. Большевики и буржуазные революции в Азии начала ХХ века. - М.,1985.

Шпилькова В.И. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. -М.,  1977.

Шпилькова. Первый проект политической программы младотурок. -//Народы Азии и Африки. 1973. №4. 

* * *

Ататюрк М.К. Избранные речи и выступления. - М., 1966.

Виноградов А. Жизнь и смерть Нетаджи Боса // Эхо планеты. 1992. № 22.

Володин А., Шаститко П. «Пусть не обманет надежда!»: Жизнь и борьба Д. Неру. - М., 1990.

Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта. -М., 1989.

Ганди М.К. Моя жизнь.- М., 1969.

Геортян Э.А. Турецкая республика. Основные институты государственного строя. -М., 1975.

Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народов Египта (1918-1936).-М.,1989.

Горев А.В. Махатма Ганди.-М.-1989.

Гусева Н.Р. Индия : общества и традиция.-М.-1990.

Данилов В.И. Турция 20-30-х годов: путь к демократии //Восток. 1997. №2. С.63-75.

Делюсин Л.П., Костяева А.И. Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы и оценки. -М., 1985.

Еремеев Д.Е. Становление республиканской Турции (1918-1939 годы). М., 2004.

Жуков В.В. Китайский милитаризм 10-20-е годы ХХ ст. -М., 1988.

Картунова А.И. Москва и Северный поход НРА// Восток 1998 №3.

Картунова А.И. Новый взгляд на вопрос о разрыве с Чан Кайши //Восток 1997 №1 с.37-46.

Кашин В.П. Пандит Джавахарлал Неру // Азия и Африка сегодня, 2005, № 6-7.

Киреев Н.Г. История Турции  ХХ век.-М.-2007.

Киреев Н.Г. История этатизма в Турции. -М., 1991. Гл.2.

Ланда Р.Г. Подъем антиколониального движения в Алжире в 1918-1931 гг. М., 1977, 309 с.

Льюис Б. Что не так? Путь Запада и Ближнего Востока: прогресс и традиционализм.-М.-2003.

Майстрова З.Е. Становление революционной власти в советских районах Китая: 1927-37 годы. - М., 1988.

Мамаева Н. Л. Коминтерн и Гоминьдан. 1919-1929  – М.: РОССПЭН, 1999. – 375 с.

Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая: 1923-27 годы. М., 1991.

Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан: 1919-29 годы. - М., 1999.

Мамаева Н.Л. Новое о Сунь Ятсене и Гоминьдане // Проблемы Дальнего Востока. 1988. № 6.

Мартышин О.Б. Ненасильственное сопротивление Махатмы Ганди //Принципы ненасилия. Класическое наследие. -М., 1991.

Мартышин О.Б. О наследии Махатма Ганди//Индия. 1980: ежегодник. -М., 1982.

Мартышин О.Б. Политик и святой //Восток 1998. №5.

Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминьдана: 20-30-е годы ХХ века. М., 1990.

Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории. -М., 1983.

Новейшая история Китая (1917-1927). -М., 1983.

Новейшая история Китая 1928-1949. -М.

Общество и государство в Китае. -М., 1971.

Полонская Л.Р. Махатма Ганди: смысл жизни //Новая и новейшая история. 1991. №4. С.84-110.

Поцхверия Б.М. Турция между двумя мировыми войнами.-М.Наука,-1991.

Райков А.В. Индийские национальные революционеры и религия // Религия и атеизм в Индии. М., 1973.

Райков А.В. Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу: 1905-30 годы. М., 1979.

Сунь Ятсен. Избранные сочинения. -М., 1989.

Трофимов Д.А. Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии//Восток. 1992. №1.

Ульяновский Р.А. Три лидера великого индийского народа. М., 1986.

Ушаков А.Г. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор. М., 2002.

Федченко А.Ф. Ирак в борьбе за независимость. (1917-1969). М., 1970, 315 с.

Шамсутдинов А.М. Национально-освободительная борьба в Турции 1918-1923 гг. -М., 1966.

Шарипова Р.М. Концепция «национального просвещения» в мусульманских странах ислама: Соотношение ислама и секуляризации. – М., 1991. – 140 с.

Шорр Б. К развитию общественно-политических взглядов С.Ч. Боса в 30-е годы // Политическое развитие и общественная мысль Индии в Новое и Новейшее время. М., 1976. 

* * *

Егорин А. Крах захватнических планов фашизма//Азия и Африка сегодня. 1985. №4.

Ефимов В.Г., Дубинский А.М. Международные отношения на Дальнем Востоке. -М., 1973. - кн. 2.

История второй мировой войны. Т. 4-8. -М., 1975-1977.

Кива А. Эхо второй мировой //Азия и Африка сегодня. 1991. №6.

Лейко О.Ю. Камикадзе // Вопросы истории. 1989. № 3.

Можейко И.В. Западный ветер – летная погода для Японии во второй мировой войне. М., 1984.

Молодяков В. Принц-пассионарий: Судьба Фумимаро Коноэ // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 2-3.

Николаев А.Н. Токио. Суд Народов. По воспоминаниям участника процесса. М., 1990.

Оганесян Н.О. Политика империалистических держав на Арабском Востоке в годы второй мировой войны (1939 -1945 гг.)- Ереван, 1980.

Райков А.В. Индийский легион в фашистской Германии. // Вопросы истории, 1995, № 1

Райков А.В. Индийское "государство" в Юго-Восточной Азии // Восток, 1997, № 2

Райков А.В. Индия в планах Токио и Берлина // Азия и Африка сегодня, 1995, № 4

Райков А.В. Особенности индийского коллаборационизма в годы второй мировой войны // Россия и народы Востока. Проблемы исследования и преподавания истории стран Азии и Африки в высших учебных заведениях. - Иркутск, 1993.

Райков А.В. Суд, приблизивший свободу // Азия и Африка сегодня, 1996, № 6.

Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1984.

Степанов А.С. Еще раз о действиях камикадзе // Вопросы истории. 1991. № 4-5.

Тихвинский С.Л. Заключение советско-японского пакта о нейтралитете 1941 года // Новая и новейшая история. 1990. № 1.

Того Сигэнори. Воспоминания японского дипломата. М., 1996.

Френкель М.Ю. Вторая мировая война. Глобальная стратегия и Африка. М., 1995.

Хаттори Т. Япония в войне 1941-1945. М., 1979.

Чандра Боса в годы второй мировой войны // Восточный архив, 2002. № 8-9.

До змістового модулю 2:

Барач Д. Дэн Сяопин. М., 1989.

Барский И.М. Что такое сяокан?//Восток. 1992. №5.

Березный Л.А. КНР: типология системы и система власти//Восток. 1997. №3. С.231-236.

Бикс, Герберт. Хирохито и создание современной Японии. Пер. с англ. М., 2002.

Ваджпаи А.Б. Индия на пути в будущее. М., 2001.

Война во Вьетнаме. Взгляд сквозь годы. М., 2000.

Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демократии. М., 1989.

Галенович Ю.М. Заметки китаеведа. М., 2002.

Георгиев С. Кампучия. Приметы и обновление//Азия и Африка сегодня. 1989. №1.

Георгиев С. Пол Пот//Азия и Африка сегодня. 1990. №112.

Глазунов Е.П., Исаев М.П. Страны Индокитая: путь борьбы и свершений. М., 1984.

Гоминьдан и Тайвань: История и современность. М., 1999.

Девяткина Т.Ф. Индийский Национальный Конгресс (1947-1964). М., 1979.

Делюсин Л. П. Конфуций на службе китайского социализма // Россия и современный  мир. – 2001. – N 1 (30). – С.182-189.

Делюсин Л.П. "Культурная революция": тридцать лет спустя. – В сб.: 28-я научная конференция Общество и государство в Китае, 1998, ч. 1, М., 1998, стр. 185-210.

Делюсин Л.П. Реформы и марксизм//Восток. 1992. №5.

Демократия в Японии//Восток. 1991. №4. С.57-66.

Динкевич А.И. Творец японского «экономического чуда» // Восток. - 1994. №1.

Довженкова О. Индия в современных мировых взаимоотношения//www.iwep.kz/img/1419.pdf

Дэн Сяопин. Рыночная экономика не синоним капитализма //  http://www.futura.ru/index.php3?idart=85

Заказникова У.П. Юго-Восточная Азия : в поисках лучшего будущего.М.-1991.

Калиева Д.А. Индия на современном этапе развития //http:www.kisi.kz/old/parts/

Кива А. В. Китайская модель реформ // Вопросы  истории. – 2002. – N 5. – C. 34-51.

Ланьков А.Н. Северная Корея: вчера и сегодня. М., 1995.

Литман. Дж.Неру//Азия и Африка сегодня. 1989. №10.

Лю Сумэй, Румянцев Е.Н. Китай, каким я его знаю. М., 1999.

Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии: (Практика Южной  Кореи и Филиппин).-М.-1995.

Мао Цзэ-Дун (статьи) http://vlastitel.com.ru/mao/index.html

Мао Цзэ-Дун о том, что империализм и все реакционеры - бумажные тигры http://lib.ru/DIALEKTIKA/MAO/tiger.txt

Мартышин О.Б. Политические взгляды Дж.Неру. М.,1981.

Мосяков Д.В. Камбоджийский вариант тоталитарной системы: зарождение, апогей, распад//Восток. 1997. №2.

Мосяков Д.В. Кампучия: особенности революционного процесса и полпотовский эксперимент. М., 1986.

Неклесса А.И. Постосовременный мир в новой системе координат//Восток. 1997. №2

Неру Дж. Открытие Индии. Кн. 2. М., 1989. с. 390-445.

Новакова О.В., Цветков П.Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1995.

Островский А.В. Тайвань накануне XXI в. М., 1999.

Перевод текста действующей Конституции Японии на русский язык.http://info-japan.ru/index.php?view=news_articles_full&newsId=14

Празаускас. Этнос, политика и государство в современной Индии. М., 1990.

Путь к победе. Вьетнам 1945–1976 гг. М., 1978.

Рамзес В.Б. Япония: справедливое распределение доходов//Народы Азии и Африки. 1987. №5.

Салицкий А.И. Китай- новая система в мировом хозяйстве// Восток 1999, №1.

Самуцкий А.И. Китай - новая система в мировом хозяйстве//Восток. 1999. №1.

Сигрейв, Стерлинг и Пегги. Династия Ямато. Пер. с англ. М., 2005.

Современные концепции социально-экономического развития Индии. М., 1982.

Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития (конец 80-х – начало 90-х годов). М., 1997

Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы.-М.-1999.

Толорал Г.Д. Республика Корея в мировом хозяйстве: опыт обретения статуса//Восток 1991. №1.

Торкунов А.В. Загадочная война. Корейский конфликт 1950-1953 гг.  М., 2001.

Традиционная культура на Тайване. М., 1996.

Ульяновский Р.А. Политические портреты. М., 1980.

Федоровский А. Экономика Южной Кореи: трудное время реформ//Международная экономика и Международные отношения.-1997.-№6.-С.106-110.

Цзиньлянь У. Экономическая реформа в Китае. М., 1990.

Черешнева Л.А. Раздел индийской колониальной армии в 1947 г. // Восток, 2004,№ 3-6.

Черновская В.В. Малый промышленный бизнес в Индии//Восток. 1997. №1.

Шорт Ф. Мао Цзэдун. Пер с англ. М., 2001.

Экономическое, социальное и политическое развитие Индии (1947-1987). М., 1989.

Экономическое, социальное и политическое развитие Индии (1947-1987). М., 1989. 

* * *

Агаев С.Л. Иранская революция: воспоминания о будущем // Народы Азии и Африки. - 1989. №1.

Агаев С.Л. Рухолла Хомейни//Вопросы истории. - 1989. №6.

Апдайк Р. Саддам Хусейн. Ростов-на-Дону. 1999.

Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 4. - М., 2000.

Арабский Восток: ислам и реформы. - М., 2000.

Арабский мир. Три десятилетия независимого развития. - М., 1990.

Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке. - М., 2000.

Бхутто, Беназир. Дочь Востока. Автобиография. М., 1991

Вавилов В.В. Социально-экономические преобразования в Сирии. - М., 1972.

Виноградов В.М. Аятолла Хомейни и «красный аятолла»/Азия и Африка сегодня. 1991. №12.

Данилов В.И. Турция после второй мировой войны: демократический эксперимент продолжается //Восток. – 1998, №4.

Егорин А.З. Египет нашего времени М.: ИВИ РАН.1998.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М,, 1990.

Ефимова Л.М. Ислам и внешний мир//Новая и новейшая история. 1987. №4.

Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге ХХ1 века. – М., 1989.

Ионова А.И., Султангашева А.Н., Юсупв П.С. Современный ислам: человек и общество. - М., 1991.

Концельман Г. Ясир Арафат: от террориста к человеку мира. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

Ланда Р.Г. История алжирской революции. - М., 1983.

Максименко В.И. Интеллигенция в странах Магриба (идеи и тенденции). - М., 1980.

Максименко В.И. Политические партии в переходном обществе. Марокко, Алжир, Тунис (20-80-е гг. ХХ в.). - М., 1985.

Малашенко А.В. В поисках альтернативы (Арабские концепции путей развития). М., 1991.

Меир Г. Моя жизнь: автобиография.- Чимкент, 1997.

Моше Даян, Арабо-израильские войны 1956,1967 гг. – М., 2003.

Никитина Г.С. Палестина поле Второй мировой войны. Образование государства Израиль и его внешняя политика в 1948 - 1951 гг./ -// Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны (40 - 50-е годы).- М.,1987- 189 с.

Ниязматов Ш.Л. Ирано-иракский конфликт. - М, 1989.

Плещов О.В. Ислам и демократия. Опыт Пакистана. - М., 1997.

Политическая элита Ближнего Востока. - М., 2000.

Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. - Бейрут, 1981.

Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. - М., 1978.

Пырлин Е.Д. 100 лет противоборства. / Е.Д.Пырлин -М.: РОССПЭН. 2001. -480 с.

Развитие капитализма в арабском мире. - М., 1988.

Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. - М., 2001.

Скляров Л.Е. Иран 60-80-х годов: традиционализм против современности.-М.:Наука, 1993.

Сумский В. Беназир Бхутто//Азия и Африка сегодня. – 1990, №4.

Уолперт С. Джинна – творец Пакистана. - М., 1997.

Устинов В.П. Смена эпох: афганский дневник. - М., 1998.

Факты об Израиле. Под ред. Элен Хирш. –Иерусалим, 1992. – 286 с.

Фишман Г. Быть или не быть: евреи перед выбором. Берман хаус инк 1995. -232 с.

Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. - М., 1985.

Черчилль Рэндолф Спенсер / Churchill Randolph Spencer & W. Шестидневная война. http://chinascout.narod.ru/6days/index.html

Шумов С.А., Андреев А.Р. Ирак: история, народ, культура: Документальное историческое исследование. - М., 2002.-232 с.

тести

нОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ (ХХ ст.) 4 курс. 1 сем.

 1. Держава в складі Британської імперії, яка має самоуправління, але визнає головою англійського монарха: а) Домініон ; б) Протекторат; в) Сетльмент.
 2. Визнання Нідерландами незалежності Індонезії: а) 1945 р.; б)1949 р.; в)1951 р.
 3. Право притулку в мечетях: а) закят; б) хадж; в) бест.
 4. Укладання військового союзу між Німеччиною, Італією та Японією (Троїстий пакт): а) 1923 р. б) 1937 р. в) 1940 р.
 5. Звільнення суспільства, різних сфер соціального життя та інститутів від релігії: а) вестернізація; б) секулярізація; в) маргиналізація.
 6. Об'єднана Арабська Республіка: а) 1958-1961 рр.; б) 1961-1968 рр.; в) 1954-1957 рр.
 7. « Країна Вранішнього Сонця»: а) Японія; б) Туреччина; в) Індія.
 8. До основних ідеологічних принципів кемалізму не відносяться: а) націоналізм і народність; б) релігійність і традиційність; в) республіканізм і революційність.
 9. “Рух 4 травня” в Китаї: а) 1920 р.; б) 1954 р.; в) 1919 р.
 10. Збірка правил поведінки мусульман: а) джихат; б) шаріат; в) закят.

11.Офіційне скасування монархії в Китаї: а) лютий 1912 р.; б) грудень 1910 р.; в) березень 1913 р.

12.Ісламська регіональна цивілізація (відмітити виключення): а) Іран; б)Туреччина; в) Бірма.

13.Хто був першим тимчасовим президентом Китайської республіки: а) Юань Шикай; б) Лі Хунчжан; в) Сунь Ятсен.

14.Режим Пол Пота у Камбоджі : а) 1975-1978 рр.; б) 1967-1970 р.; в) 1979-1982 рр.

15.Араб-кочівник: а) бедуїн; б) улем; г) ілят.

16.Яку назву мало товариство, котре очолило антиіноземне повстання в Китаї 1899-1901 рр.: а) Тайпін; б) Тріада; в) Іхетуань.

17.Возз'єднання Північного і Південного В'єтнаму: а) 1976 р.; б) 1958 р.; в) 1982 р.

18.Розповсюдження західних цінностей, інститутів і способу життя в результаті західної гегемонії, а також діяльності місцевих «західників»: а) архаїзація; б) вестернізація; в) модернізація.

19.Коли була створена партія Гоміньдан: а) 1923 р.; б) 1914 р.; в) 1912 р.

20.Країна, яка висунула гасло створення “Великої Східноазійської сфери процвітання”: а) Китай; б) Туреччина; в) Японія.

21.Початок II Світової війни на Тихому океані: а) 7 грудня 1941 р.; б) 21 лютого 1942 р.; в) 15 серпня 1945 р.

22.Політика розділення рас: а) коммуналізм; б) апартеїд; в) трайбалізм.

23.Капітуляція Японії: а)7 грудня 1945 р.; б) 1 лютого 1945 р.; в) 2 вересня 1945 р.

24.Лідер Гоміньдана (30-40-х рр. ХХ ст): а) Чан Кайші ; б) Лі Хунчжан; в) Сунь Ятсен.

25.Регіональна конфуціанська цивілізація (відмітити виключення): а)  Китай; б) Японія; в) Індонезія.

26.Створення КНР: а) 1949 р.; б) 1944 р.; в) 1947 р.

27.Китайська програма “Чотирьох модернізацій” на створення “соціалізму з китайською специфікою”: а) Чан Кайші; б) Мао Цзедун; в) Ден Сяопін.

28.В якій країні одним з принципів державного права є вчення про імамат: а) Індонезія; б) Туреччина; в) Іран.

29.Мусульманська Ліга була створена в: а) 1906 р. б) 1899 р.; в) 1916 р.

30.Спеціальні іноземні квартали в деяких містах Китаю, які не підлягали місцевій владі, а управлялися адмініст­рацією капіталістичних держав: а) Домініони; б) Колонії; в) Сетльменти.

31.Англія та Росія склали конвенцію з питань Персії, Афганістану і Тибету в: а) 1903 р.; б) 1898 р.; в) 1907 р.

32.1905-1911 рр. – революція в: а) Туреччині; б) Ірані; в) Індії.

33.Територія або частина території однієї держави, оточена з усіх боків територією іншої держави: а) анклав; б) сетльмент; у) гетто.

34.“Карма” – важливе положення: а) конфуціанства; б) шиїзму; в) індуїзму.

35.Післявоєнний американський окупаційний режим в Японії: а) 1945-1947 рр.; б) 1945-1952 рр.; в) 1945-1950 рр.

36.Назва парламенту в мусульманських країнах: а) енджумен; б) меджліс; в) діван.

37.Перший конгрес младотурок відбувся: а) у Парижі в 1902 р.; б) в Стамбулі в 1902 р.;в) у Парижі в 1905 р.

38.Проголошення незалежності Індії і Пакистану: а) 1950 р.; б) 1947 р.; в) 1945 р.

39.Більшість населення Туреччини: а) суніти; б) шиїти; в) зороастрійці.

40.Коли була проголошена Турецька республіка: а) березень 1924 р.; б) квітень 1922 р.; в) жовтень 1923 р.

41.Загальноіндійська кампанія громадської непокори: а) гадр; б) сатьяграха; в) бест.

42.Хто з цих політиків вів аскетичне життя: а) Сунь Ятсен; б) Кемаль Ататюрк; в) М. Ганді.

43.Повалення монархії короля Фарука в Єгипті: а) 1952 р .; б) 1948 р.; в) 1939 р.

44.Більшість населення Ірану: а) суніти; б) шиїти; в) зороастрійці.

45.В якому місті у 1923 р. було створено національний уряд на чолі з Сунь Ятсеном: а) Нанкін; б) Шанхай; в) Гуанчжоу.

46.В якому році Японія вийшла з Ліги Націй: а) 1925 р.; б) 1933 р.; в) 1929 р.

47.В зовнішній політиці Реза Пехлеві І орієнтувався на: а) Англію; б) Францію; в) Німеччину; г) США.

48.Коли була створена держава Ізраїль: а) листопад 1949 р.; б) травень 1948 р. в) лютий 1948 р.

49.Концепція “Осьового часу” розроблена: а) М. Данилевським;             б) А. Дж. Тойнбі; в) К. Ясперсом.

50.“Біла революція” – це спроба реформ в: а) Ірані; б) Пакистані; в) Індонезії.

51.Іран 1 квітня 1979 р. був проголошений Ісламською республікою: а) по закону, прийнятому меджлісом; б) наказом аятоли Хомейні; в) за підсумками всенародного референдуму.

52.Фетва: а) політична партія; б) ісламська суспільна організація; в) релігійний наказ.

53.Засновник організації “Брати-мусульмани”: а) Сайід Ахмад-хан; б) аль-Афгані; в) Хасан аль-Банна;

54.Рік Африки: а) 1958; б) 1960; в) 1966.

55.“Серединна держава”: а) Іран; б) Туреччина; в) Індія; г) Китай.

56.Американське атомне бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі: а) 6 і 9 серпня 1945р.; в) 9 і 11 червня 1945р.; г) 23 і 25 серпня 1945 р.

57.Лаіцизм – один з принципів державної практики: а) Пакистану ; б) Іраку; в) Туреччини.

58.Перемога Африканського національного конгресу на парламентських виборах в ПАР: а) 1994 р.; б) 1982 р.; в) 1991 р.

59.Комуністична партія Китаю була створена: а) в 1921 р.; б) в 1925 р.; в) в 1929 р.

60. Основна сила національно-визвольної боротьби в колоніальній Індії: а) Комуністичний союз Індії; б) Соціал-демократична партія; в) Індійський національний конгрес.

61.Загальноіндійська кампанія громадської непокори  не включала: а) бойкот англійських товарів; б) ухилення від сплати податків; в) еміграцію до Європи.

62.В якому році в Туреччині була встановлена багатопартійна система: а) 1954 р.; б) 1946 р.; в) 1966 р.

63.Автор концепції “культурно-історичних типів”: а) М. Данилевський; б) А.Дж.Тойнбі; в) О. Шпенглер.

64.Яка називається партія, що стала домінуючою в Японії в ІІ пол. 50-х р. ХХ ст.: а) Ліберальна партія; б) Ліберально-демократична партія; в) Соціалістична партія.

65. Роки полпотівського режиму в Камбоджі: а) 1933-1938 р.; б) 1965-1960 р.; в) 1975-1979 р.

66.Регіональні цивілізації (відмітити виключення): а) конфуціанська; б) ісламська; в) індонезійська.

67.Самоврядування для Індії: а) сварадж; б) сатьяграха; в) бест.

68.Лідер ісламської революції в Ірані: а) Мохаммед Омар; б) Рухолла Хомейні; в) Мохаммед Хатами.

69.Екстериторіальність: а)форма організації державної влади; б) непідсудність іноземців законам краї­ни перебування; в) насильницьке приєднання частини те­риторії іншої держави.

70.Синтоїзм – релігія виключно: а) індійська; б) китайська; в) японська.

71.Корейська війна: а) 1961-1965 рр. б) 1939-1940 рр.; в) 1950-1953 рр.

72.Титул первосвященика ламаїстської церкви в Тибеті: а) далай-лама; б) гуру; в) богдо-геген.

73.Возз’єднання В’єтнаму: а) 1975 р.; б) 1957 р.; в) 1968 р.

74.Племінна або етнічна ворожнеча: а) сегрегація; б) трайбалізм; в) ахімса.

75.Суецька криза: а) 1937 р.; б) 1956 р.; в) 1962 р.

76.Правило поведінки індуса: а) адхарма; б) дхарма; в) ахімса.

77.Імперія Цин: а) 1603-1919 рр.; б) 1644-1912 рр.; в) 1660-1914 рр.

78.Більшість населення Монголії: а) сунніти; б) ламаїсти; в) зороастрійці.

79.Программа Сунь Ясена початку 20-х р. ХХ ст. називалась: а)”п’ять кроків до влади”; б)взаєморозуміння і співпраця”; в) “три принципи”.

80.Авторитетна об’ява або вирок в ісламі: а) хадж; б) фетва; в) закят.

81.Спроба “великого стрибка” в Китаї: а) 1958-1961 рр.; б) 1935-1939 рр.; в) 1989-1990 рр.

82.Перемога ісламської революції в Ірані: а) 1973 р.; б) 1947 р; в) 1979 р.

83. Китайська “культурна революція”: а) 1966-1968 рр.; б) 1937-1940 рр.; в) 1989-1999 рр.

84.Диктатура Бокасса в Центрально-Африканській Республіці: а) 1957-1969 рр.; б) 1966-1979 рр.; в) 1971-1982 рр.

85.Витіснення з культури і повсякденних практик новознайдених елементів і активізація більш традиційних, раніше подавлених або, що ховалися в тіні: а) модернізація; б) орінталізація; в) архаїзація.

86.Утворення Народної Республіки Бангладеш: а) 1949 р.; б)1967 р.; в) 1971 р.

87.Японія анексувала Корею: а) 1895 р.; б) 1904 р.; в) 1910 р.; г) 1924 р.

88.Хто став лідером реформ в КНР з кінця 70-х рр. : а) Лі Сяньянь; в) Ху Яобан; г) Ден Сяопін.

89.В якому році було підписано Кемп-Девідський мирний договір: а) 1968; б) 1978; в) 1984.

90.Звеличення держави як вищої цінності, прагнення підпорядкувати її контролю і втручанню у всі сфери суспільного життя: а) коммуналізм; б) етатизм; в) лаїцизм.

91.Рік проголошення Монгольської Народної Республіки: а) 1919; б) 1921; в) 1924.

92.«Культурна революція» в Китаї відбувалася під керівництвом: а) Чжоу Еньлая; б) Ден   Сяопіна; в) Мао Дзедуна.

93.Згідно індійської конституції 1950 р. яка мова оголошувалася державною: а) хінді; б) англійська; г) урду.

94.Як називався патріотичний рух в Китаї, приводом до якого було рішення Паризької мирної конференції 1919 р.: а) «рух 30 травня»; б) «рух за виправлення стилю»; в) «рух 4 травня».

95.Рік виводу радянських військ з Афганістану: а) 1989; б) 1985; в) 1974.

96.Богдо-Геген – голова церкви в: а) Лаосі; б) Кореї; в) Монголії.

97.Одна з форм колоніальної залежності, за якої одна держава передає іншій контроль   над своєю зовніш­ньою політикою і захист своєї території: а) Домініон; б) Протекторат; в) Сетльмент.

98.Перший прем'єр-міністр незалежної Індії: а) М.Ганді; б) Дж.Неру; в) Р.Прасад.

99.Одним з невирішених питань внутрішньої політики в Туреччині залишається: а) питання про форму влади; б) питання про екологію; в) національне питання.

 1. Як називалося сільське населення Монголії: а) іляти; б) раяти; в) арати.

Обновлено 22.03.2016 21:23