Спецкурси "Європейські студії", кафедра нової та новітньої історії Печать
Автор: Administrator   
12.10.2016 17:20

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Спецкурс-5:

Еволюція територіального простору російської державності (XІІ- початок XX ст.)


К.і.н., доц. Мілевич С. В.

4

Спецкурс-6:

Зовнішня політика Англії та становлення європейської системи держав (середина XVI – початок XVIІ ст.)


Д.і.н., проф. Дьомін О. Б.

5

Спецкурс-7:

Історичні портрети державних та культурних діячів Франції XVIІІ ст.


К.і.н., доц. Ковальська М. С.

5

Спецкурс-8:

Історія культури модерної Європи


Д.і.н., проф. Грєбцова І. С.

6

Спецкурс-9:

Велика Британія у вікторіанську добу: суспільна думка та імперія


К.і.н., доц. Ковальський С. В.

6

Спецкурс-10:

Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект


К.і.н., доц. Шкляєв І. М.

7

Спецкурс-11:

Модернізація в світі: європейський та азіатський варіанти


К.і.н., доц. Черних І. Д.

8

Спецкурс-12:

Великі держави та локальні конфлікти часів «холодної війни» (1946-1991 рр.)


К.і.н., доц. Поспєлов А. С.

8

Спецкурс-13:

Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн ХХ ст.


Д.і.н., проф. Барвінська П. І.

8