Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова

Кафедра нової та новітньої історії

Комплексна наукова тема – «Революція та еволюція у всесвітній історії», (дійсний в 2018 – 2022 рр.)

 Завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Дьомін Олег Борисович

Кафедра нової та новітньої історії – одна з найстаріших в університеті. Серед членів кафедри всесвітньої історії в дореволюційний період були такі відомі вчені, як О. Г. Брікнер, В. К. Надлер, О. С. Трачевський, Є. М. Щепкін, В. Е. Крусман, Г. О. Афанасьєв та ін. За радянських часів кафедру очолювали професори К. П. Добролюбський, К. Д. Петряєв, М. Д. Дихан, С. Матвеєв, Д. П. Урсу, С. Й. Аппатов. Складні процеси, що відбувалися в Україні на початку 1990-х рр., позначилися і на діяльності кафедри. Сучасна кафедра виникла після приєднання до кафедри нової та новітньої історії ліквідованої кафедри історії Росії. З одного боку, нові реалії суспільно-політичного життя в країні визначали уточнення навчальних планів, відмову від багатьох традиційних форм організації навчального процесу, виховної роботи; з іншого – більш сприятливі умови склалися для проведення наукових досліджень.

З 2016 р. підготовка студентів здійснюється на кафедрі по спеціалізації "Європейські студії" (разом з кафедрою Давнього світу та середніх віків)

Кафедра нараховує 8 викладачів: з них 3 доктори історичних наук і 5 кандидатів історичних наук (з них 4 - доценти), більшість викладачів – випускники історичного факультету Одеського університету ім. І.І.Мечникова.

 

д.і.н., проф. Дьомін Олег Борисович

д.і.н., проф. Грєбцова Ірена Свєтозарівна

д.і.н., проф. Барвінська Поліна Іванівна

к.і.н., доц. Ковальський Станіслав Валентинович

к.і.н., доц. Ковальська Марина Сергіївна

к.і.н., доц. Поспєлов Андрій Сергійович

к.і.н., доц. Черних Ірина Дмитрівна

к.і.н., доц. Шкляєв Ігор Миколайович