Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедри нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
Викладач Грєбцова Ірена Светозарівна PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 19 березня 2015, 20:30
There are no translations available.

Питання до заліку зі спецкурсу “Історія культури Європи XVIII – першої половини XIX ст.” (проф. Грєбцова І.С.)

І. Історія культури європейських країн доби Просвітництва.

1. Соціально-економічні, політичні умови розвитку європейської культури епохи Просвітництва.

 2. Розвиток європейської науки і освіти у XVIIІ ст.

3. Розвиток літератури у європейських країнах XVIIІ ст.

4. Стильові особливості мистецтва XVIIІ ст. та їх прояви в окремих національних школах Європи.

5. Розвиток культури та мистецтва Англії в епоху Просвітництва.

6. Розвиток культури та мистецтва Італії у XVIIІ ст.

7. Розвиток культури та мистецтва Франції у добу Просвітництва.

8. Розвиток культури та мистецтва Німеччини у XVIIІ ст.

9. Розвиток культури Росії у XVIIІ ст.

ІІ. Культура країн Європи першої половини XIX ст.

10. Соціально-економічні і політичні умови культурного розвитку європейських країн у першій половині XIX ст.

11. Розвиток освіти і науки в європейських країнах у першій половині XIX ст.

12. Основні напрямки розвитку європейської літератури першої половини XIX ст.

13. Стильові різновиди та особливості розвитку мистецтва у країнах Європи в першій половині XIX ст.

14. Розвиток культури та мистецтва Англії у першій половині XIX ст.

15. Розвиток культури та мистецтва Італії у першій половині XIX ст.

16. Розвиток культури та мистецтва Іспанії у першій половині XIX ст.

17. Розвиток культури та мистецтва Німеччині в першій половині XIX ст.

18. Розвиток культури та мистецтва Франції у першій половині XIX ст.

19. Розвиток культури та мистецтва Росії першої половини XIX ст.

20. Основні тенденції розвитку культури у країнах Центральної та Східної Європи.

21. Місце та роль європейської культури у розвитку світової культури XVIII – першої половини XIX ст.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники та навчальні посібники

1. Западноевропейская художественная культура XVIIІ в. – М., 1980.

2. Ильина Т. В. История искусств. Западное искусство. – М.: Высшая школа, 2000.

3. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 2000.

4. История европейской культуры. – К., 2002.

5.История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Е. М. Апенко.  – М. 2001.

6. История русской культуры ІХ-ХХ вв. – М., 2002.

7. История художественной культуры. Западная Европа. XVII - XVIIІ вв. – Харьков, 1999.

8. История художественной культуры. Западная Европа. XIX - XX вв. – Харьков, 2001.

9. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры. – М.: Владос, 2001.

10. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – К., 2000.

Допоміжна

11. Алпатов М. В. Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 1979.

12. Арган Дж. История итальянского искусства. – М., 1990.

13. Арсанон Г. Г. Скульптура Гудона. – М., 1982.

14.Зись А. Я. Виды искусства. – М., 1979.

15. Кондаков  И. В. Культура России. – М., 1999.

16. Леврон Жак. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого. – М., 1986.

17. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

18. Лотман Е. Ф. Культура и взрыв. – М., 1992.

19. Мезенцева  И. А. Искусство Германии XVXVIII вв. – М.,1980.

20. Социальные функции искусства и его видов. – М., 1980.

21. Флиер А.Я. Культура как смысл истории // Общественные науки и современность. – 1999. - № 6.

22. Шахова К. А. Творчество великих европейских художников XVXVIII вв. – К., 1980.

23. Якимович А. К. Шарден и французское Просвещение. – М., 1981.

Останнє оновлення на П'ятниця, 20 березня 2015, 13:21