Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедри нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
Викладач Поспєлов Андрій Сергійович - CV PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 20 березня 2015, 18:12
There are no translations available.

Поспєлов Андрій Сергійович

Народився 29.05.1976 р. в м. Київ.

В 1998 р. закінчив Історичний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова. В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Воєнні конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975-1991 рр.) (науковий керівник, д.і.н., професор О.Б. Дьомін).

З 2003 р. співробітник кафедрі Нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. З 2008 р. – доцент кафедри.

Одночасно з 2003 р. співробітник (на посаді доцента) кафедри менеджменту та розвитку освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, з 2012 р. – доцент кафедри  психолого-педагогічної і суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

З 1995 р. і до теперішнього часу – практикуючий вчитель загальноосвітньої середньої школи, член журі Всеукраїнського турніру юних істориків.

В 2011 – 2013 рр. провідний науковий співробітник Регіонального філіалу в м. Одеса Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України.

Автор 2 науково-популярних монографій, співавтор 3-х аналітичних доповідей, 1 навчального посібника з грифом МОН України (2 видання), більше 100 наукових та науково-популярних статей та аналітичних записок по різноманітним аспектам воєнної історії, військової та морської техніки, міжнародних відносин та мілітаризації України та зарубіжних країн, а також по педагогіки.

На кафедрі нової та новітньої історії читає загальні курси:

«Історія країн Латинської Америки»;

«Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки» (перший та другий періоди).

Спеціальні курси:

«Великі держави та локальні конфлікти 1946-1991 рр.»;

«Зовнішня політика Радянського Союзу за часів «холодної війни».

 

Основні публікації

Монографії:

1. Андрей Поспелов. Парусники. Иллюстрированный справочник. – М.: Эксмо, 2014. – 96 с. (Ил.).

2. Поспелов Андрей Сергеевич. Парусники. История парусных судов от Античности до наших дней. – М.: Эксмо, 2015. – 256 с. (Ил.).

Навчальні посібники:

Бриндак О.Б., Левчишина О.М., Поспєлов А.С. Одеса – моє рідне місто. Навчальний посібник для 8 класу. – 2-ге видання. – Одеса: ВМВ, 2014. – 375 с. (Гриф МОН України № 14.1/12-Г-250 від 22.08.2012 р.) (україномовна версія)

Брындак О.Б., Левчишина О.М., Поспелов А.С. Одесса – мой город родной. Учебное пособие для 8 класа. – 2-е издание Одесса: ВМВ, 2014. – 375 с. (Гриф МОН України № 14.1/12-Г-250 от 22.08.2012 г.) (російськомовна версія)

Брошури (Аналітична доповідь):

Поспєлов А.С., Шевченко В.О. Національні інтереси України в контексті військово-політичної ситуації в Чорноморсько-Каспійському регіоні. Аналітична доповідь. – Національний інститут стратегічних досліджень. Регіональний філіал в м. Одеса. – Одеса: Фенікс, 2011 . – 94 с.

Електронна версія - http://od.niss.gov.ua/articles/473/

М.О.Воротнюк, І.В.Максименко, А.С. Поспєлов, Г.В.Шелест Реформування сектору безпеки в країнах чорноморського регіону: досвід для України. Аналітична доповідь. – Одеса: Національний інститут стратегічних досліджень. Регіональний філіал в м. Одеса, 2011. – С. 23-30.

Електронна версія - http://od.niss.gov.ua/articles/477/

О. Волович, Ж. Ігошина, В. Макух, А. Поспєлов, Г. Шелест. Стратегія активізації співпраці України з державами Перської затоки. Аналітична доповідь. – Одеса: Національний інститут стратегічних досліджень. Регіональний філіал в м. Одеса, 2011. – С. 23-33. 

Електронна версія - http://od.niss.gov.ua/articles/478/

Наукові статті і тези в закордонних виданнях:

 Поспелов А. Израильско-Сирийский конфликт 1982 г. и позиции великих держав // Тезисы Девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – М., 2002. – С. 229-233.

 Поспелов А.С. «Параллельные державы» и «непризнанные государства» последней трети ХХ века: сравнительная характеристика // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы I (Первой) Международной научной конференции, 2-3 декабря 2010 г. - Витебск, Витебский филиал УО ФПБ "МИТСО", 2010. - С. 151-152.

Andriy Pospelov. Reasons and principles of Romanian military reform at the end of the 20th – beginning of the 21st century. View from Ukraine // Buletin Stiintific. - Vol. 22. – Nr. 2. – Iasi, Romania, 2013. – P. 69-77.

Андрей Поспелов. Политически и правни аспекти за осигугуряване на регионалната стабилност в Северозападнота Причерноморие (триъгълник на інтереси: България – Румъния – Украйна) // Социология и Икономика. – Година IV. – Брой 3. – София, 2014. – С. 58-66.

Основні наукові статті у вітчизняних виданнях (з електронними версіями публікацій):

Поспелов А.С. Операция вооружённых сил Израиля «Моше» (осень 1984 г.) // Україна наукова. Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 20-22 грудня 2007 р. – Частина І. - Київ, 2007 - С. 30 -32. // http://www.niss.od.ua/p_pospelov.html

Поспелов А.С. К вопросу об истории и планах развития военно-морского флота Иракской республики в 1977-1991 гг. // Материалы международной научной конференции «Ломоносовские чтения». – Севастополь, 2007. - С. 187-190. // http://www.niss.od.ua/p_pospelov.html

Поспєлов А.С. Авиация и флот как инструмент обеспечения государственных интересов Израиля и Ливии в 1976-1989 гг.: сравнительная характеристика // Науковий потенціал України. Матеріали четвертої всеукраїнської Інтернет-конференції 26-28 березня 2008 року. Частина 2. – К., 2008. – С. 9-12. // http://www.niss.od.ua/p_pospelov.html

Поспєлов А.С. Антипартизанські формування Португальської імперії у внутрішніх конфліктах на  Півдні Африки 1970-х років // «Наука та сучасність: досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть». – Збірка тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя. – 25-27 серпня 2010 р. – С. 31-34.

Шевченко В., Поспєлов А. Воєнно-політична обстановка в Чорноморсько-каспійському регіоні в контексті конкуренції Росії та США // Чорноморська безпека. – 2011. – № 2. – С. 3- 14.

Поспєлов А.С. Пошук Державою Ізраїль зовнішньополітичних союзників в країнах Азії та Африки у 1973-1979 роках // Записки історичного факультету. – Вип. 19. – Одеса, 2008. – С. 342-349. // http://www.niss.od.ua/p_pospelov.html

Поспєлов А. Шляхи та засоби активiзацiї українсько-суданського спiвробiтництва в економiчнiй сферi. Аналітична записка // http://od.niss.gov.ua/articles/420/

Поспєлов А.С. Воєнна реформа в Болгарії: досвід для України // Чорноморська безпека. – 2011. - № 4. – С. 24-35.

Поспелов А.С. История одного одесского памятника – подводная лодка М-305 // http://www.osvitaodessa.org/65

Поспєлов А. Позиція  України  і  Росії  щодо  ситуації в Тунісі  і Єгипті. // Близький Схід: від авторитаризму до демократії. Всеукраїнський конференція -круглий стіл. – Одеса, 11 лютого 2011 р. // http://www.niss.od.ua/conferences.html

Поспєлов А. Зовнішньоекономічні та військово-політичні загрози державній незалежності України. // «Двадцять років незалежності України: здобутки, втрати і перспективи» // http://od.niss.gov.ua/content/articles/files/19.08.11-212ed.pdf

Поспєлов А. Військово-технічне співробітництво України на Близькому Сході. // "Україна і Близький Схід: проблеми, виклики і перспективи розвитку відносин з країнами регіону" http://od.niss.gov.ua/content/articles/files/14.10.2011-a136c.pdf"pdf 

Поспелов А. Способна ли Сирия сопротивляться? // http://bintel.com.ua/ru/guests/

Поспелов А. Химическое разоружение Сирии: проблемы и перспективы. Часть 1 //  http://bintel.com.ua/ru/guests/himicheskoe-razoruzhenie-sirii1/

Поспелов А. Химическое разоружение Сирии: проблемы и перспективы. Часть 2 //  http://bintel.com.ua/ru/guests/himicheskoe-razoruzhenie-sirii2/

Поспєлов А. Стан, складнощі й перспективи сучасного військового реформування в  Республіці Болгарія // http://bintel.com.ua/uk/guests/bolgarija-sostojanie-slozhnosti-i- perspektivy/

Поспєлов А. Перспективи технічного переоснащення збройних сил Болгарії. // http://bintel.com.ua/uk/guests/perspektivy-tehnicheskogo-pereosnashhenija-vooruzhennyh-sil-bolgarii/

Поспелов А. Военно-морские силы Иракской республики. На пути к самостоятельности. – Часть. 1 // http://bintel.com.ua/ru/guests/voenno-morskie-sily-iraka/

Поспелов А. Военно-морские силы Иракской республики. На пути к самостоятельности. – Часть. 2 // http://bintel.com.ua/ru/guests/voenno-morskie-sily-iraka2/

Поспелов А. Военно-морские силы Иракской республики. На пути к самостоятельности. – Часть. 3 // http://bintel.com.ua/ru/guests/voenno-morskie-sily-iraka3/

Поспелов А. «Боснийская весна»: причины и прогнозы…// http://bintel.com.ua/ru/guests/pospelov-bosnijskaja+vesna-prichiny-i-prognozy/

Поспелов А.С. Вооружение и военная техника для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Часть 2. Стрелковое оружие // http://bintel.com.ua/ru/guests/opk2/ (стаття спеціально підготовлена для науково-аналітичного центру «Борісфен-Інтел», м. Київ).

Поспелов А. Український ОПК в умовах «гібридної війни» з Росією. Частина 2. Озброєння та військова техніка для Сухопутних військ Збройних сил України. Частина 2 // http://bintel.com.ua/uk/article/opk2/

Андрій Поспєлов. Український ОПК в умовах «гібридної війни» з Росією. Частина 3. Озброєння та військова техніка Сухопутних Військ Збройних Сил України. Частина 3. Артилерійське та ракетне озброєння // http://bintel.com.ua/uk/article/opk3/ стаття спеціально підготовлена для науково-аналітичного центру «Борісфен-Інтел», м. Київ)

Андрій Поспєлов. Український ОПК в умовах «гібридної війни» з Росією. Частина 4. Озброєння та військова техніка Сухопутних Військ Збройних Сил України. Частина 4. Бронетанкова техніка // http://bintel.com.ua/uk/article/opk4/ стаття спеціально підготовлена для науково-аналітичного центру «Борісфен-Інтел», м. Київ)

Поспелов А.С. Чем ответит Асад? // Одесские известия . – 2013. – 10 сентября. //http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/09/11/chem-otvetit-asad

Поспелов А. Вооружённые силы Болгарии: трудный путь реформирования // Одесские известия . – 2013. – 9 ноября. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/11/11/vooruzhennye-sily-bolgarii-trudnyy-put-reformirovaniya

Поспелов А. Вооружённые силы Румынии: изрядно сокращённые, но на удар способные // Одесские известия . – 2013. – 16 ноября. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/11/18/vooruzhennye-sily-rumynii-izryadno-sokrashchennye-no-na-udar-sposobnye

Поспелов А. Вооружённые силы грузи: через разгром к возрождению // Одесские известия . – 2013. – 24 ноября. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/11/25/vooruzhennye-sily-gruzii-cherez-razgrom-k-vozrozhdeniyu

Поспелов А. Вооружённые силы Турции: мировой масштаб // Одесские известия . – 2013. – 30 ноября. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/12/01/vooruzhennye-sily-turcii-mirovoy-masshtab

Поспелов А. Вооружённые силы Молдовы: нейтралитет и экономичность // Одесские известия . – 2013. – 9 декабря. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/12/09/vooruzhennye-sily-moldovy-neytralitet-i-ekonomichnost

Поспелов А. Вооружённые силы Приднестровья: уже со своим оружием // Одесские известия . – 2013. – 14 декабря. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/12/14/vooruzhennye-sily-pridnestrovya-uzhe-so-svoim-oruzhiem

Поспелов А. Вооружённые силы Венгрии: и даже свои ВМС! // Одесские известия . – 2013. – 21 декабря. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2013/12/21/vooruzhennye-sily-vengrii-i-dazhe-svoi-vms

Поспелов А. Вооружённые силы Словаки: молодые, дешёвые, неагрессивные // Одесские известия . – 2014. – 25 января. // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2014/01/26/vooruzhennye-sily-slovakii-molodye-deshevye-neagressivnye

Поспелов А. Вооружённые силы Польши на пути качественного переоснащения // Одесские известия. – 2014. - 1 февраля //  http://izvestiya.odessa.ua/ru/2014/02/03/vooruzhennye-sily-polshi-na-poroge-kachestvennogo-pereosnashcheniya

Поспелов А. И вновь Сараево в огне… // Одесские известия. – 2014. – 13 февраля // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2014/02/13/i-vnov-saraevo-v-ogne

Поспелов А. Вооружённые силы Белоруссии: уникальный отголосок советского прошлого // Одесские известия. – 2014. – 15 февраля // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2014/02/15/vooruzhennye-sily-respubliki-belarus-unikalnyy-otgolosok-sovetskogo-proshlogo

Поспелов А. Оборонно-промышленный комплекс Украины: реальный или теоретический потенциал // Одесские известия. – 2014. – 4 октября // http://izvestiya.odessa.ua/ru/2014/10/04/oboronno-promyshlennyy-kompleks-ukrainy-realnyy-ili-teoreticheskiy-potencial