Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедри нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
Спецкурси "Європейські студії", кафедра нової та новітньої історії
There are no translations available.

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Спецкурс-5:

Еволюція територіального простору російської державності (XІІ- початок XX ст.)


К.і.н., доц. Мілевич С. В.

4

Спецкурс-6:

Зовнішня політика Англії та становлення європейської системи держав (середина XVI – початок XVIІ ст.)


Д.і.н., проф. Дьомін О. Б.

5

Спецкурс-7:

Історичні портрети державних та культурних діячів Франції XVIІІ ст.


К.і.н., доц. Ковальська М. С.

5

Спецкурс-8:

Історія культури модерної Європи


Д.і.н., проф. Грєбцова І. С.

6

Спецкурс-9:

Велика Британія у вікторіанську добу: суспільна думка та імперія


К.і.н., доц. Ковальський С. В.

6

Спецкурс-10:

Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект


К.і.н., доц. Шкляєв І. М.

7

Спецкурс-11:

Модернізація в світі: європейський та азіатський варіанти


К.і.н., доц. Черних І. Д.

8

Спецкурс-12:

Великі держави та локальні конфлікти часів «холодної війни» (1946-1991 рр.)


К.і.н., доц. Поспєлов А. С.

8

Спецкурс-13:

Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн ХХ ст.


Д.і.н., проф. Барвінська П. І.

8