Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедри нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
Викладач Ковальський Станіслав Валентинович
There are no translations available.

Ковальський Станіслав Валентинович

Посада, вчений ступінь: доцент кафедри нової та новітньої історії, кандидат історичних наук

Вч. звання: доцент

2005 р.  закінчив історичний факультет Одеського національного університету   ім. І.І. Мечникова

2005-2008 р. – аспірант кафедри нової та новітньої історії ОНУ ім. І. І. Мечникова

Кандидатська дисертація

«Політика Великої Британії та позиція ООН у Кіпрському конфлікті (1954-1974 рр.)»

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія (науковий керівник д.і.н., проф. О.Б. Дьомін)

Місце захисту

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України (м. Київ).

Рік захисту

2008 р.

З 2009 р. - старший викладач, кафедри нової та новітньої історії ОНУ ім. І.І. Мечникова

З 2015 р. - по теперішній час доцент кафедри нової та новітньої історії ОНУ ім. І.І. Мечникова

Наукові інтереси

історія міжнародних відносин нового та новітнього часу,

- історія Великої Британії ХІХ – поч. ХХ ст.,

- історія Західної Європи та Північної Америки в новіий час,

історія миротворчості,

новітня історія Греції та Кипру

Навчальна діяльність (списки дисциплін, лекційні курси)

- Історія країн Західної Європи та новітньої історії в новий час

- Історія міжнародних відносин

- Сучасне міжнарондне становище

- спецкурс: Велика Британія у вікторіанську добу: суспільна думка та імперія

 

 

Основні публікації  з 2005 р.

Методичні посібники, рекомендації

2016

Ковальський С.В. (співавтор) Методичний посібник з написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт / С.В. Ковальський, О.М. Луговий, Л.В. Новікова, Н.О. Петрова, О.О. Синявська; відповід. ред. В.Г. Кушнір. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – 56 с.

Статті

2016

 Ковальський С.В. Американська війна за незалежність у суспільних та наукових оцінках британців кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник одеського національного університету. Політичні науки. – Том. 21. Вип. 4 (27). – 2016. – С. 81-83.

Ковальський С.В. Зовнішня політика Республіки Техас (1836 – 1845 рр.) в контексті системи міжнародних відносин першої половини ХІХ ст. // Американська історія та політика. Науковий журнал. – К., 2016. – № 2. – С. 222-227.

Ковальский С.В. Наполеоновские войны в судьбе и карьере графа Каподистрии // Происхождение, деяния и гибель Иоанниса Каподистрии. 1776-1831 / под ред. Л. Ишуткиной. – Одесса: Друк Південь 2016. – С. 183-188.